Hopp til innhold

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) förbjuder alla former av kärnkraftssprängningar på jordens yta, i atmosfären, i havet och under marken. Dessvärre är avtalet inte giltigt som ett internationellt avtal i nuläget.

Sist oppdatert 06.05.2015

Facts

Vedtatt:

trädde i kraft: Ej giltig

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) på engelska
Lim inn på din egen nettside

Avtalen är viktiga för att förhindra att nya stater utvecklar kärnvapen. Samtidigt ska avtalet göra det omöjligt för stater som redan har kärnvapen att utveckla nya eller mer avancerade kärnvapen.

CTBT förhandlades fram mellan år 1994 och 1996. FN:s generalförsamling antog resolutionen år 1996 och FN:s medlemsländer började skriva under. Vissa viktiga länder har inte skrivit under vilket förhindrar avtalet att träda i kraft.

Avtalet räknas som en av hörnstenarna i nedrustningen och har en stor demonstrativ kraft. En viktig fördel med CTBT är också är att avtalet skapar en administrativ och teknisk apparat som har i syfte att verifiera och kontrollera. Vart tredje år hålls en medlemskonferens för att förbereda för när avtalet träder i kraft.

185 länder har skrivit under avtalet där 157 länder även har ratificerat avtalet.

Trots detta har avtalet ännu inte trätt i kraft. Detta är på grund av att en artikel i avtalet säger att 44 specifika stater måste underteckna och ratificerat avtalet innan avtalet kan träda i kraft. Dessa länder hade under det gällande tidpunkten (år 1996) utvecklat en eller annan form av atomteknologi. Av dessa länder har (eller antar man) endast nio länder kärnvapen. Se länderna och läs om icke-spridningsavtalet här

Så länge de 44 länderna inte ratificerar CTBT är avtalet ogiltigt. Det är även möjligt att ha och utveckla kärnvapen utan att provspränga eftersom detta inte täcks av CTBT. Testen kan även vara svåra att upptäcka. Det är också inte osannolikt att man strävar efter att provspränga nya vapen som utvecklats. Mellan år 1945 och 1996 har kärnvapen provsprängts 2000 gånger.

Då här ser läget ut idag bland de 44 länder som måste skriva under och ratificera CTBT för att avtalet ska träda i kraft

Har skrivit under och ratificerat:

Algeriet, Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, DR Kongo, Finland, Frankrike, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Vietnam och Österrike.

Har skrivit under men inte ratificerat

Egypten, Iran, Israel, Kina och USA.

Varken skrivit under eller ratificerat

Indien, Nordkorea och Pakistan.

Läs mer om nedrustning på Svenska FN-förbundets hemsida

Fullständiga medlemmar (164)

Ratifikationsprocess pågår (19)

Svenska FN-förbundet © 2017