Hopp til innhold

FN:s konvention om bekämpandet av ökenspridning

FN:s konvention om bekämpandet av ökenspridning ska säkra att de fattigaste och mest utsatta länderna ska få hjälp att bromsa ökenspridningen och förhindra torka.

Sist oppdatert 06.05.2015

Facts

Vedtatt: 14.10.1994

trädde i kraft: 26.12.1996

FN:s konvention om bekämpandet av ökenspridning på engelska
Lim inn på din egen nettside

FN:s konvention om bekämpandet av ökenspridning (UNCCD) undertecknades hösten 1994 efter att en kommitté (som tillsattes under FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro år 1992) hade arbetat med texten i två år. Huvudmålet är att skapa en global insats mot ökenspridning med särskild fokus på teknologisk och ekonomisk hjälp till de allra fattigaste och mest utsatta länderna. Konventionen trädde i kraft under hösten 1996 efter att 50 länder ratificerat de viktigaste villkoren. Året efter antagandet upprättades ett fast sekretariat i Bonn i Tyskland. Sekretariatet ska hjälpa och stötta medlemsländerna samt styra två kommittéer som arbetar med vetenskaplig och teknisk hjälp för att konventionen ska kunna genomföras. Medlemsländerna möts vartannat år för att utvärdera läget.

FN:s miljöprogram (UNEP) har arbetat mot ökenspridning sedan 1970-talet, men fick inte till ett internationellt regelverk för miljö- och utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro år 1992. Under denna konferens blev en rad avtal och handelsplaner antagna däribland konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen. Gemensamt för dokumenten som antogs under Riokonferensen är att de är långsiktiga, riktar in sig på svåra problemställningar och lägger stort fokus på att miljö- och utvecklingsfrågor ska få hållbara lösningar.

UNCCD ålägger medlemsländerna att skapa långsiktiga handelsplaner för att hindra och förebygga ökenspridning. Planerna ska inte bara rikta sig mot ökenspridningen här och nu utan också innehålla utvecklingsstrategier som ska göra de sociala förhållandena bättre. Med dessa krav handlar konventionen inte bara om miljön utan också om främjandet av invånarnas sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter.

Fullständiga medlemmar (194)

Svenska FN-förbundet © 2017