Hopp til innhold

Konventionen om medel för att förbjuda och förhindra den otillåtna importen, exporten och överföringen av äganderätten av kulturell egendom

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (på svenska; konventionen om medel för att förbjuda och förhindra den otillåtna importen, exporten och överföringen av äganderätten av kulturell egendom) vill förhindra import och export av kulturell egendom samt den olagliga överföringen av äganderätten av kulturell egendom för att förhindra att nationella kulturskatter förs ut från landet.

Sist oppdatert 06.05.2015

Lim inn på din egen nettside

Sexton år efter att man antagit en konvention om att beskydda kulturminnen i krigstid bestämde sig det internationella samfundet för att utveckla detta skydd till att också omfatta den illegala handeln i fredstid.

Detta var det första internationella avtalet i kampen mot olaglig överföring av kulturminnen i fredstid. Konventionen har inte retroaktiv kraft vilket innebär att endast objekt som förts över landgränserna efter att konventionen trätt i kraft för bägge involverade länder omfattas av konventionens skydd

Definitionen av vad som är ett kulturminne är ganska bred, men gemensamt är att objektet måste ha ett särskilt värde inom arkeologi, förhistoria, litteratur, konst eller vetenskap. Medan denna konvention skyddar kulturminnen som kan flyttas skyddas kulturminnen som inte kan flyttas på av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv.

Medlemsländerna förpliktar sig att använda en speciell konservering av de kulturella egendomarna i sina länder samt att kontrollera och införa lagar riktade mot export och import. Länderna måste också återlämna stulna kulturskatter till hemlandet.

Förutom konventionen om kulturell egendom antogs det år 1995 en konvention om tillbakalämnandet av stulna eller illegalt exporterade kulturella objekt (den så kallade UNIDROIT-konventionen). Genom denna konvention förpliktar sig länderna att likställa dessa objekt med andra olagligheter i landet och att införa stämningar i rättssystemet. UNIDROIT-konventionen täcker alla kulturella objekt och inte endast de som deklarerats som nationella kulturskatter

Fullständiga medlemmar (73)

Ratifikationsprocess pågår (40)

Svenska FN-förbundet © 2017