Hopp til innhold

POP:s-avtalet (Stockholmsavtalet)

POP-avtalet förbjuder användningen av 12 skadliga kemikalier (så kallade persistent organic pollutants. På svenska Långlivad organisk förorening - POP). Avtalet har varit omdebatterat eftersom avtalet inte har ett totalförbud av DDT på grund av att detta används i många typer av malariamedicin.

Sist oppdatert 06.05.2015

Facts

Vedtatt: 22.05.2001

trädde i kraft: 17.05.2004

POP:s-avtalet (Stockholmsavtalet) på engelska
Lim inn på din egen nettside

Stockholmkonventionen om persistent organic pollutant (på svenska POP) undertecknades år 2001 och trädde i kraft i maj år 2004. Avtalet förbjuder användningen av 12 skadliga kemikalier, så kallade POP:s. Avtalet ålägger medlemsländerna att förstöra existerande POP:s-lager och säkra lagringsplatserna mot skadliga utsläpp. En kommitté övervakar genomföringen av avtalet och mäter POP:s-nivåerna i atmosfären för att se ifall avtalen har någon inverkan. Avtalet förhandlades fram av FN:s miljöprogram (UNEP) som också administrerar ett eget sekretariat som tillhandahåller stöd och teknisk service till medlemsländerna.

Stockholmskonventionen är tillsammans med Baselkonventionen och Rotterdamkonventionen de viktigaste internationella avtalen för utrotningen av skadliga kemikalier. De flesta av dessa kemikalier är sprejmedel och ämnen som används i industrin. Det mest kända ämnet är DDT, ett ämne som under åratal har använts som malariamedicin över hela världen. Medlemsländerna har gått med på att göra ett tillfälligt undantag från förbudet mot DDT för de allra fattigaste människorna där det inte finns bra alternativ i kampen mot malaria. Förutom att förbjuda de aktuella kemikalierna ska avtalet stimulerar forskning och teknologiska framsteg som kan ersätta de funktionerna som kemikalierna har haft fram till idag.

Fullständiga medlemmar (178)

Ratifikationsprocess pågår (7)

Svenska FN-förbundet © 2017