Hopp til innhold

Bahamas

Samväldet Bahamas

Detta karibiska semesterparadis klarar sig bra ekonomiskt trots avsaknaden av värdefulla naturresurser.

Uppdaterat 09.12.2013

Geografi och miljö

Bahamas består av femton större och cirka 700 mindre öar av korallkalksten. Ögruppen sträcker sig nästan 80 mil från Haiti i sydost till Florida i nordväst och har ca 2400 rev och sandbankar. Endast 5,4 % av Bahamas är mark, oftast täckt av vatten. De fyra största öarna, Andros, Great Abaco, Great Inagua och Grand Bahama, utgör mer än två tredjedelar av landområdet. Det finns stora skogar av karibisk tall. Tillgången till sötvatten är mycket begränsad på Bahamas. Det finns inga floder och regnvattnet försvinner ned i den porösa kalkstenen. Därför måste invånarna samla regnvatten i cisterner och bassänger. Bahamas har ett subtropiskt klimat. Vintrarna är milda och somrarna är varma och fuktiga. Från juni till september är det regnperiod. Tropiska orkaner förekommer på hösten och de kan orsaka stora skador. Ögruppen är mycket känslig för klimatförändringar. De marina ekosystemen tål inte stora temperaturskillnader och 80 % av landområdena ligger endast 1,5 meter över havet vilket gör landet mycket känsligt för höjningar av havsnivån.

Historia

Det sägs att Christofer Columbus för första gången satte sin fot i den "nya världen" när han landsteg på en av Bahamas öar år 1492. Spanjorerna var dock inte intresserade av öarna eftersom de saknade ädelstenar. Istället utnyttjade de arawakerna, fiskarna på Bahamas, som slavar i guldgruvor i andra delar av det spanska imperiet. Redan år 1520 var ögruppen tömd på folk. Det skulle ta århundraden innan britterna anlände och insåg öns strategiska värde. Bahamas koloniserades av britter och deras afrikanska slavar. Fram till år 1834 var den viktigaste ekonomiska verksamheten slavhandel, sjöröveri och smuggling. Den vita eliten dominerade i 300 år. År 1942 demonstrerade svarta arbetare mot lönediskriminering, och elva år senare bildades landets första politiska parti. Det progressiva liberala partiet, PLP, samlade den svarta befolkningen och fick ett allt större politiskt inflytande. år 1973 blev Bahamas självständigt från Storbritannien, och PLP ledde landet fram till år 1992. Landet har sedan självständigheten dominerats av två politiska partier. FNM, The Free National Movement, bildades år 1973. PLP förlorade makten i valet år 1992 efter att ha försvagats av korruptionsanklagelser, men återtog makten tio år senare.

Samhälle och politik

Sedan slutet av 1960-talet har de två partierna PLP och FNM skiftats med att ha regeringsmakten i landet. Bahamas är medlem i det brittiska samväldet; en frivillig sammanslutning av Storbritannien och dess tidigare kolonier. Den brittiska regenten (Drottning Elizabeth II) är statsöverhuvudet, men har endast en symbolisk betydelse. Regeringen är den utövande myndigheten. Domstolarna är fria, men kritiserats för långa väntetider. Många sitter därför fängslade utan en fastställd dom. Sedan 1960-talet har många migrantarbetare kommit till Bahamas från Haiti och Kuba. Detta har lett till spänningar, särskilt mellan invånarna på Bahamas och haitier. Människorättsorganisationer rapporterar om övergrepp och omänskliga förhållande i landets enda asylmottagning. Bahamas har länge varit ett paradis för pengatvättning och narkotikasmuggling. Den amerikanska kustbevakningen samarbetar med Bahamas för att stoppa smugglingen och den illegala invandringen.  

Ekonomi och handel

Bahamas är ett av de rikaste länderna i Karibien. På 1950-talet blev turistnäringen uppbyggd och den står idag för nästan hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Var tredje bahaman arbetar med turism. Bahamas ekonomi är sårbar för svängningar i USA:s ekonomi dels på grund av att många turister är amerikaner och dels på grund av att den bahamanska dollarn är knuten till den amerikanska dollarn. Den globala finanskrisen år 2008 bromsade den ekonomiska tillväxten, men åren efter har förhållandena stabiliserats igen. Den viktigaste ekonomiska sektorn efter turism är finansverksamheten, där utländska banken är i centrum. Bahamas har inte mervärdesskatt eller inkomstskatt. Många utländska företag har därmed etablerat sig i landet. Under de senaste åren har internationell kritik tvingad de bahamanska myndigheterna att införa striktare riktlinjer för finanssektorn. Eftersom Bahamas har dålig jordmån och få naturresurser så måste det mesta importeras. Majoriteten av intäkterna till statskassan kommer från import- och hamnavgifter. Dessutom har landet tjänat pengar på att sälja statliga företag till privata aktörer. 

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Nassau

Etniska grupper:

Språk:

Engelska (officiell), kreol (bland immigranter från Haiti)

Religion:

Protestanter 67,6 %, katoliker 13,5 %, andra kristna 15,2 %, andra/ingen/ospecificerad 3,7 (2000)

Politisk ledare:

Perry Christie (premiärminister)

Befolkningsmängd:

387 549

Government:

Konstitutionell parlamentarisk demokrati

Areal:

13 878 kvadratkilometer

Valuta:

Bahamansk dollar

BNI per citizen:

23 795 PPP$

Nationaldag:

10 juli

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017