Hopp til innhold

Bangladesh

Folkrepubliken Bangladesh

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade och fattigaste länder. De två stora floderna Brahmaputra och Ganges rinner genom landet och ger upphov till vidsträckta översvämningar.

Uppdaterat 20.02.2017

Geografi och miljö

Bangladesh är ett bördigt land som i stor utsträckning består av deltaområden längs med floderna Brahmaputra och Ganges. Det tropiska monsunklimatet ger stora mängder nederbörd under sommaren och översvämningar har varit ett återkommande problem de senaste tio åren. Översvämningarna antas bero på skogsskövlingen i de norra grannländerna Nepal och Bhutan. År 1991 inträffade en stor översvämning som resulterade i 100 000 dödsoffer. Trots att Bangladesh har stora mängder vatten så är rent dricksvatten en bristvara. Brunnar har blivit borrade för att ge ett alternativ till det förorenade vattnet, men det har visat sig att även brunnsvattnet ofta är förorenat av bergarter innehållande arsenik.

1976
1999

I regionen Sundarban har man klarat att bevara mangroveskogen och att få tigern att trivas. Ett ständigt växande antal räkodlingar hotar dock harmonin. Läs mer

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bangladesh, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området Bangladesh ligger i, Bengal, har varit en del av såväl buddhistisk, hinduisk, muslimsk och brittisk kontroll under de senaste 3000 åren. 1858 blev Bengal en brittisk koloni. År 1947 delades området upp i två självständiga stater av före detta brittiska kolonier: Indien och Pakistan. Den östra delen tillsattes Pakistan, och fick namnet Östpakistan. Östpakistan fick indisk hjälp för att bryta med Västpakistan 1971, och bildade då den självständiga nationen Bangladesh. De följande kaotiska åren präglades av militärkupper och mord på regeringschefer. Sedan 1991, turas två politiska ärkerivaler om att styra landet.

Samhälle och politik

Bangladesh är en parlamentarisk demokrati och år 1991 genomfördes landets första demokratiska val. Parlamentet utnämner en president som i sin tur utnämner statsministern. Politiken domineras av ständiga konflikter mellan landets två största politiska partier: Bangladesh Nationalist Party (BNP) och Awami League (AL). De politiska skillnaderna mellan partierna är små och maktkampen präglas i stor grad av politikers personliga agendor mellan de två kvinnliga ledarna. Mord, hot och våld med politiska motiv samt korruption förekommer i stor utsträckning.

Ända sedan självständigheten har militären haft ett stort inflytande över politiken och många politiska ledare har en bakgrund inom militären. Bristande säkerhet och godtycklighet gör vardagen osäker för den fattiga bangladeshiska befolkningen. Många uppfattar också polisen som ett hot mot den personliga säkerheten. Religiös extremism har under de senaste åren blivit ett problem i Bangladesh som traditionellt har varit ett tolerant och moderat land. Under 2013 blev många politiska ledare i det största islamska partiet, Jamaat e-Islami, dömda till döden.

Ekonomi och handel

Bangladesh har upplevt en stark ekonomisk tillväxt sedan 1990-talet. Ändå är landet fortfarande mycket fattigt. Omkring två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jorden ägs av väldigt få människor. Det senaste årtiondets kraftiga översvämningar har förstärkt de orättvisa ägarförhållandena eftersom småbönderna blivit tvungna att sälja jord efter att de fått sina odlingarna förstörda fler gånger på rad.

Jute (ett slags textilfiber) och te har traditionellt varit bland landets viktigaste exportvaror men fallande efterfrågan och priser på världsmarknaden leder till allt lägre inkomster. Under de senaste åren har klädproduktion varit den drivande kraften bakom den ekonomiska tillväxten. Korruption, brist på energi och dålig infrastruktur hämmar den ekonomiska utvecklingen och landet är fortfarande beroende av bistånd utifrån.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Dhaka

Etniska grupper:

Bengaler 98 %, andra 2 % (2011)

Språk:

Bangla (Bengali) 98,8 %, engelska 1,2 % (2011)

Religion:

Muslimer 89,1 %, Hinduer 10 %, övriga 0,9 % (2013)

Politisk ledare:

Abdul Hamid

Befolkningsmängd:

160 411 249

Government:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

148 460 km2

Valuta:

Taka

BNI per citizen:

3 333 PPP$

Nationaldag:

26 mars

Satellitbilder

Naturförvaltning: Sundarban

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017