Hopp til innhold

Brunei

Brunei Darussalam

Sultanatet Brunei, en tidigare stormakt, är idag en rik oljenation.

Uppdaterat 13.10.2013

Geografi och miljö

Staten Brunei omfattar två avskilda delar på nordvästkusten av ön Borneo och är omslutet av den malaysiska delstaten Sarawak. Den västliga delen är störst och rymmer merparten av Bruneis befolkning. Den östliga delen av Brunei är präglat av åsar. Bruneis natur består av lågland, täta skogar och mangrove träskmark. Omkring tre fjärdedelar av landytan är täckt av tät regnskog. Brunei har ett tropiskt regnskogsklimat och det är varmt och fuktigt hela året. De mest regnfyllda månaderna är november och december. Luftfuktigheten är hög hela året på cirka 80 procent. Bruneis högsta punkt är det 1850 meter höga berget Mt. Pagon i östra Brunei.

Historia

Bruneis sultanat var från 1300-talet och fram till 1500-talet ett viktigt handelscentrum och en stormakt som omfattade nästan hela Borneo och den sydliga delen av Filipinerna. Holländarna ankom till området på 1600-talet och lade delar av området under sitt herradöme. På 1700-talet omfattade Bruneis rike endast Borneos nordliga delar. På 1800-talet förlorade riket fler områden till britterna och år 1888 blev Brunei en stat under Storbritanniens beskyddelse. Under perioden 1941-1945 var Brunei ockuperat av Japan. När staten Malaysia grundades år 1962/1963 uppstod oroligheter i landet. Bruneierna var mycket emot att bli en del av Malaysia, något som ledde till att Brunei blev den enda staten på ön Borneo som bevarade sin självständighet. På 1960-talet uppstod uppror mot monarkin, något som var ovanligt, och för att lugna ned upproren tog man hjälp av Storbritannien. Brunei fick ökat självstyre på 1960-talet men förblev ett brittiskt protektorat fram till år 1984.

Samhälle och politik

Brunei har en hög levnadsstandard på grund av sina olje- och gasresurser. I Brunei får alla medborgare gratis vårdtjänster och utbildning samt betalar ingen inkomstskatt. Landet styrs av sultan Hassanal Bolkiah, som är den 29:e sultanen i en familj som har haft makten i över 500 år. Han beräknas vara en av världens rikaste män. Enligt Bruneis grundlag från år 1959 är sultanen statsöverhuvud med full utövande makt. Landets statsråd består av 14 medlemmar och väljs ut av sultanen. Rådet har till uppgift att assistera sultanen. Sultanen är själv statsminister, finansminister och försvarsminister. Kronprinsen är utnämnd till seniorminister och sultanens bror, prins Mohamed, är utrikesminister. Brunei anses vara ett av de mest politiskt stabila länderna i Asien, men landet har mycket begränsade demokratiska rättigheter. Medierna betraktas som sultanfamiljens talrör. Yttrande-, mötes- och organisationsfriheten är mycket begränsat och kvinnors rättigheter är inskränkta.

Ekonomi och handel

På 1970-talet blev Brunei den rikaste staten i Sydostasien tack vare landets enorma oljeresurser. Idag står olje- och gasresurserna för omkring hälften av Bruneis bruttonationalprodukt (BNP) och mer än 90 % av landets export. Produktionen av rågummi, som tidigare var landets viktigaste intäktskälla, är idag av liten betydelse. Staten sysselsätter runt hälften av Bruneis arbetskraft och omkring 40 procent arbetar inom oljeindustrin och annan industri. Brunei exporterar sina produkter huvudsakligen till Japan och andra viktiga exportländer är Sydkorea och USA. Bruneis finansiella tillgångar håller på att ta slut och Brunei har därför försökt göra landets ekonomi mer allsidig. Brunei strävar efter att profilera sig som ett finansiellt centrum samt som en destination för lyx- och ekoturism.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Bandar Seri Begawan

Etniska grupper:

Malajer 66,3 %, kineser 11,2 %, urbefolkning 3,4 %, andra/ingen/ospecificerad 19,2 % (uppskattning från år 2004)

Språk:

Malaysiska (officiell), engelska, kinesiska

Religion:

Muslimer (officiell) 67 %, buddhister 13 %, kristna 10 %, andra/ingen/ospecificerad 10 %

Politisk ledare:

Sultan Hassanal Bolkiah

Befolkningsmängd:

428 539

Government:

Konstitutionell sultanskap

Areal:

5 765 kvadratkilometer

Valuta:

Bruneisk dollar

BNI per citizen:

70 817 PPP$

Nationaldag:

23 februari

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017