Hopp til innhold

Dominikanska Republiken

Den Dominikanska republiken, en av Spaniens tidigare kolonier, delar ön Hispaniola i det Karibiska havet med det fransktaliga Haiti. Turism och frihandelszoner är centrala intäktskällor. Socker, kaffe och tobak tillhör landets stora exportvaror.

Uppdaterat 13.10.2013

Geografi och miljö

Den Dominikanska republiken omfattar två tredjedelar av ön Hispaniola samt öarna Beata, Catalina, Saona, Alto Velo och Catalinitaöarna i det Karibiska havet. Dessutom tillhör flera klippor i Atlanthavet till landet. Den Dominikanska republiken är ett berg- och skogrikt land med tropiskt klimat. Huvudbergskedjan, Cordillera Central, går från öst till väst och delar landet i två. Dalarna som ligger mellan Cordillera Central och landets nordliga bergskedjor är känt för sin bördighet. Längst ut i Väst förekommer det ett torrare och mer ökenaktigt landskap. Landets miljöproblem är erosion, avskogning och vattenförsurning. Avverkningen av skog för att ge plats åt jordbruket förbjöds år 1967. Landet är utsatt för orkaner.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Dominikanska Republiken, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området har troligtvis varit befolkat sedan ungefär 5000 f.kr. När Christofer Columbus ankom till området år 1492 gav han ön namnet Hispaniola. Columbus togs emot fredligt av urbefolkningen tainoindianerna. Den spanska kolonialiseringen gjorde att urbefolkningen reducerades från nästan en miljon till 500 under 50 år. I början på 1500-talet anlade spanjorerna sockerplantage på ön och fraktade slavar från Afrika för att arbeta på plantagen. På 1600-talet erövrade fransmännen öns västra delar och Spanien gav ifrån områdena officiellt år 1697. År 1804 blev staten Haiti grundat efter ett våldsamt uppror och från år 1822 och 24 år framåt ockuperade Haiti hela ön. Den Dominikanska republikens självständighetshjälte, Juan Pablo Duarte, frigjorde de spanska områdena och grundade den självständiga Dominikanska republiken. Ekonomiska problem, fruktan för europeiskt inflytande samt inre problem gjorde att landet ockuperades av USA mellan år 1916 och 1924. År 1930 tog kommendör Rafael L. Trujillo makten genom en statskupp och styrde landet som diktator i 30 år. Trujillo blev mördad år 1961. År 1961 hölls det val men presidenten hann endast införa en demokratisk grundlag innan han avsattes genom en militärkupp året efter. Ett inbördeskrig bröt ut år 1965 tills USA intervenerade och stoppade striderna. En tillfällig regering styrde landet fram tills nya val genomfördes år 1966.

Samhälle och politik

Den Dominikanska republiken är enligt grundlagen från år 1966 en representativ demokrati. Makten är delad i den utövande, lagstiftande och dömande makten. Presidenten har stor makt och utnämner regeringen, verkstället lagar som kongressen har antagit och är överbefälhavaren för armén. Presidenten och vice presidenten väljs vart fjärde år i samma val. Den lagstiftande makten är lagt på nationalkongressen med två kammare. Överhuset har 32 medlemmar och representanthuset har 178 medlemmar. Politiken i den Dominikanska republiken präglas av personfokus och flera gånger har anklagelser om valfusk yttrats. Landet kämpar med en omfattande korruption och svag tillit åt myndigheter. Landet har stora politiska problem som narkotika- och människohandel, våld och organiserad kriminalitet. Förhållandet med Haiti är ansträngt på grund av den stora mängden flyktingar från Haiti som uppehåller sig i den Dominikanska republiken. Flyktingarna har utsatts för diskriminering. Den nya grundlagen från år 2009 har kritiserats för att abort och homosexuella äktenskap är olagligt samt att restriktioner på minoriteternas rättigheter infördes.

Ekonomi och handel

Den Dominikanska republiken är idag bland Karibiens fattigaste länder med en ökande klyfta mellan fattig och rik. Den stora arbetslösheten och arbetskraftsutvandringen är hög. Den Dominikanska republikens huvudexporter har traditionellt varit socker, kaffe och tobak. Under 1960- och 1970-talet fick landet stora inkomster från sockerproduktionen och den ekonomiska tillväxten var bland de starkaste i Karibien. Svajande marknader och fallande sockerpriser på 1980-talet försvagade landets ekonomi och jordbruksproduktionen har minskat i betydelse. Landets viktigaste intäktskälla har utvecklat sig mot den starkt växande turistnäringen samt hemskickad utländsk valuta från exildominikaner. Turismens andel av den ekonomiska tillväxten är stor och förväntas att växa ännu mer. Tjänstesektorn bidrog år 2002 med 55 procent av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte 64 procent av den yrkesföra befolkningen. Upprättandet av ekonomiska frizoner har bidragit till fler arbetstillfällen, med etablering av utländsk produktion, och är en viktig intäktskälla. USA är landets viktigaste handelspartner.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Santo Domingo

Etniska grupper:

Europeiskt och afrikanskt ursprung 73 %, europeiskt ursprung 16 %, afrikanskt ursprung 11 %

Språk:

Spanska (officiell)

Religion:

Katoliker 95 %, andra/ingen/ospecificerad 5 %

Politisk ledare:

Danilo Medina (president)

Befolkningsmängd:

10 652 135

Areal:

48 442 kvadratkilometer

Valuta:

Dominikansk peso

BNI per citizen:

14 212 PPP$

Nationaldag:

27 februari

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017