Hopp til innhold

El Salvador

El Salvador betyder frälsaren på spanska. Landet är det minsta och mest tätbefolkade landet i Centralamerika. Efter ett långt inbördeskrig upplevde landet en ekonomisk tillväxt under de senaste 10 åren.

Uppdaterat 20.03.2014

Geografi och miljö

El Salvador är ett tätbefolkat land. Det mesta av landet är odlat och skogen täcker endast 5 procent av skogen. Detta gör att djurlivet inte är lika rikt som de andra centralamerikanska länderna. Däggdjursfaunan har en anknytning till Nordamerika (tvättbjörnar, mårddjur och kattdjur) och Sydamerika (apor, vältdjur, myrslokar och guldharar).

Landet har många berg och vulkaner och blir ofta drabbat av kraftiga jordbävningar som orsakar stor skada. Landets enda större flod är Río Lempa. Vid utloppet till Stilla havet har floden skapat en kustslätt och mellan bergen ligger bördiga bassänger med jord av vulkanisk avrinning. San Salvador ligger i en sådan bassäng 700 meter över havet. El Salvador tillhör den tropiska klimatzonen.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i El Salvador, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det området El Salvador ligger i har varit befolkat av indianer under flera tusen år. Mellan cirka 500 f.kr. till 900 e.kr. var det mayaindianerna som bodde i området från Mexiko i norr och El Salvador i söder. När Spanien erövrade landet år 1524 var El Salvador bebott av fem stora indianska folkgrupper. Kolonialmakten fann inte de stora silver- och guldförekomster som de hade hoppats på och använde den indianbefolkningen till tvångsarbeten på plantage.

El Salvador var på 1800-talet medlem i skiftande unioner i Centralamerika tills de förklarade sig som självständig republik den 30 januari år 1841. År 1882 införde El Salvador privat egendomsrätt och tre fjärdedelar av marken blev som ett resultat av detta ägt av 10 procent av befolkningen. Både staten och näringslivet dominerades av 14 familjer samtidigt som indianernas traditionella sätt att driva kollektivt jordbruk förstördes. Denna skevhet skapade grunden för problemen som förstärktes på 1990-talet. 

Fram 1979 var politik präglad av militärdiktaturer och 1980 utbröt inbördeskrig mellan de FMLN gerillan och militären. Efter 12 år av väpnad konflikt tecknade 1992 El Salvadors regering och FMLN ett fredsavtal, med hjälp från FN. Det har sedan dess varit fred, men det finns fortfarande spänningar i landet. Krig kostade 75 000 människor livet, och omkring en miljon flydde landet.

Samhälle och politik

Idag El Salvador är en republik där presidenten har den verkställande makten och riksdagen den lagstiftande makten. Politiken präglas av av en stark polarisering mellan höger och vänster sida. Höger partiet Arena och Vänsterpartiet FMLN är de största politiska partierna (FMLN gerillan förvandlats till ett politiskt parti efter fredsavtalet). Landet präglas av våld och kriminalitet, särskilt från de kriminella ungdomsgängen maras, men också från polis och inflytelserika personer. Korruption och straffrihet för den ekonomiska och politiska eliten gör att medborgarnas förtroende för landets rättsväsende är lågt. El Salvador är det mest tätbefolkade landet i Centralamerika och de senaste åren har det skett betydande invandring till städerna. Att människor lever så tätt i El Salvador gör bland annat att de indier som är kvar har svårt att hävda sina egna territorier.

Ekonomi och handel

Inbördeskriget i El Salvador var förödande för landets ekonomi, men från början av 1990-talet har landet haft betydande ekonomisk tillväxt. Ekonomin har traditionellt varit baserad på jordbruk, men sedan 1990-talet domineras den av tjänstesektorn. Intäkter från industrin har blivit allt viktigare - särskilt från fabriker i skattefria exportzoner. El Salvador är ett av Latinamerikas största kaffeproducenter och kaffe står för landets största exportintäkter. Stora delar av den odlade marken ägs fortfarande av några rika familjer, vilket är en källa till konflikt. Det finns en stor informell sektor i landet. Det utbredda våldet i samhället påverkar ekonomin negativt och är en broms för utländska investeringar. Detta i kombination med stormar, översvämningar och torka har lett till att den ekonomiska tillväxten är långsammare än den kunde ha varit.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

San Salvador

Etniska grupper:

90 % mestiser, europeiskt ursprung 9 %, amerikaindianer 1 %

Språk:

Spanska är det officiella språket, men flera indianska språk används som bland annat nahua och maya.

Religion:

Katoliker 57,1 %, protestanter 21,2 %, jehovas vittnen 1,9 %, mormoner 0,7 %, andra/ospecificerade 2,3 %, ingen 16,8 % (2003)

Befolkningsmängd:

6 426 002

Government:

Republik

Areal:

21 040 kvadratkilometer

Valuta:

Salvadoransk colón/US-dollar

BNI per citizen:

8 602 PPP$

Nationaldag:

15 september

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017