Hopp til innhold

Etiopien

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

GDI - jämställdhetsutveckling

Gender Development Index (GDI) är en måttstock på hur den mänskliga utvecklingen i ett land fördelar sig mellan män och kvinnor.

Där GII (Gender Inequality Index) mäter den skeva könsfördelningen, visar GDI om det finns framsteg eller tillbakagång i utvecklingen mellan kön. I ett land där jämställdheten är skev (lågt GII-poäng) och GDI är hög poäng, kan man alltså ändå dra slutsatsen att utvecklingen är på rätt spår.

Compare with the rest of the world

Enhet: Skala

Källa: Human Development Report (UNDP)

Jämför med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

Svenska FN-förbundet © 2017