Hopp til innhold

Indien

Republiken Indien

Indien är ett av världens största och folkrikaste länder, och en av världens första avancerade civilisationer uppstod i landet för mer än 5000 år sedan. Idag kännetecknas landet av stora skillnader och en explosiv befolkningstillväxt.

Uppdaterat 15.02.2016

Geografi och miljö

Indien är ett av världens största länder. Geografiskt kan landet delas in i tre landskapstyper: Bergskedjan Himalaya i norr, det nordindiska slättlandskapet och platålandskapet i söder. Himalaya består av bergskedjor som löper parallellt och mellan dessa ligger bördiga dalar som Kashmirdalen. Slättlandskapet i norr är en av Indiens bördigaste och många av landets största floder rinner här, bland annat Ganges, Indus, Brahmaputra och deras bifloder. Omkring 57 procent av marken används till jordbruk; resten är skog, öken, städer, betesmark eller ligger i träda. Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort. Klimatet kan delas in i två zoner, en tempererad i norr och en tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan 15 grader i januari till 30-40 i maj, medan temperaturen i söder konstant ligger mellan 25 och 35 grader. Indien har omfattande miljöproblem. Ett stort problem är de okontrollerade utsläppen av giftigt avfall från den växande industrin, vilket har lett till att 70 procent av Indiens ytvatten är förorenat.

1976
1999

I regionen Sundarban har man klarat att bevara mangroveskogen och att få tigern att trivas. Ett ständigt växande antal räkodlingar hotar dock harmonin. Läs mer

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Indien, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

En av historiens första högkulturer, Induskulturen, utvecklades längs floden Indus i dagens Indien 3000 f.Kr. Indoeuropéernas religion lade grunden för hinduismen och har starkt påverkat Indiens kultur. På 700-talet började arabernas fälttåg mot Indien och på 1100-talet följde turkarna. Det muslimska Dhelisultanatet bildades under 1200-talet, följt av Lodhidynastin och Mogulriket. Muslimerna introducerade nya idéer inom kultur, litteratur och arkitektur. 1498 fann portugisen Vasco da Gama sjövägen till Indien. Fler européer följde och handelsstationer upprättades. På 1700-talet kollapsade Mogulriket och det brittiska Ostindiska kompaniet började en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. Mot slutet av 1700-talet minskade bolagets makt och 1858 övertog den brittiska regeringen kontrollen över Indien. 1885 grundades Indian National Congress (kongresspartiet). De ledde frihetskampen mot engelsmännen med Mahatma Gandhi som ledare. Han hade en ickevåldsstrategi och miljontals indier protesterade med fredlig civil olydnad. Gandhi var hindu och muslimerna fruktade hinduisk dominans i en framtida självständig stat. När Indien blev självständigt 1947 etablerades två stater – den hinduiska sekulära staten Indien och den islamiska republiken Pakistan.

Samhälle och politik

Indien är en federation av delstater som har sina egna regeringar. Samtidigt är det staten som bestämmer över frågor som utrikespolitik, försvar, utvecklingsplanering och valuta. Det har införts kvoteringssystem för kvinnor och personer från lägre kaster till parlamentet. Medlemsstaternas regeringar är ansvariga för områden som skolor, sjukhus, kollektivtrafik och jordbruk. Landet har många politiska partier men det är det vänsterinriktade Kongresspartiet som har haft makten större delen av tiden efter självständigheten. Det var också det partiet som ledde kampen för självständighet. Indien har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste åren och har en växande medelklass. Landet präglas dock fortfarande av stora klyftor och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Värst är slumområdena i storstäderna och på landsbygden där nära en fjärdedel av alla indier bor. Det hinduiska kastsystemet präglar fortfarande delar av samhället. De sista åren har landet upplevt ökad korruption, uppror och terrorhandlingar. Indien är en atommakt och har länge bråkat med Pakistan om Kashmir-regionen. Landet strävar efter att bli en permanent medlem i FN:s säkerhetsråd.

1977
1999

Delhi är en av världens största städer och befolkningen ökar stadigt. Läs mer

Ekonomi och handel

Efter självständigheten har Indien i huvudsak haft en socialistisk inriktning på ekonomin. Regeringen har haft sträng kontroll över den privata sektorn, utrikeshandeln och utländska investeringar. Från 1991 har landet gradvis öppnat sina marknader genom ekonomiska reformer och mindre statlig kontroll över utrikeshandel och investeringar. Detta har lett till en omfattande politisk debatt i landet. Indien har en av världens snabbast växande ekonomier och är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Samtidigt har tillväxten varit mycket ojämn vid en jämförelse mellan olika sociala grupper, ekonomiska grupper, regioner och mellan stad och landsbygd. Indien har utvecklat kärnkraftsindustrin, är en stor vapentillverkare och bygger egna rymdskepp. Landet är också ett av de största inom IT-branschen och har utvecklats till en stor programvaruleverantör. En viktig del i den ekonomiska utvecklingen i landet är den svarta ekonomin, som inte registreras i den officiella statistiken.

Indien påverkades av den globala finanskrisen som sammanföll med en stor monsun år 2008. Trots detta fortsatte landets ekonomi att växa under 2009 - mycket tack vare ekonomiska satsningar från regeringen som skulle stimulera viktiga sektorer i landet.

Kort om

Indias flagg

Huvudstad:

New Delhi

Etniska grupper:

Indoarier 72 %, dravider 25 %, mongoler samt andra/ospecificerade/ingen 3 % (200)

Språk:

Engelska, Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9% (2001)

Religion:

Hinduer 79.8%, muslimer 14.2%, kristna 2.3%, Sikh 1.7%, andra/ospecificerade 2% (2011)

Befolkningsmängd:

1 282 390 303

Government:

Federal republik

Areal:

3,287,263 kvadratkilometer

Valuta:

Indisk rupie

BNI per citizen:

6 089 PPP$

Nationaldag:

6 januari

Satellitbilder

Naturförvaltning: Sundarban

Urbanisering: Delhi

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017