Hopp til innhold

Kazakstan

Republiken Kazakstan

Kazakstan är ett land med snabb ekonomisk tillväxt. Dock kämpar landet med stora miljöproblem från Sovjettiden. Landet har ett autokratiskt system där presidenten sitter på livstid.

Uppdaterat 17.11.2016

Geografi och miljö

Kazakstan är lika stort som hela Västeuropa. Större delen av landet består av torr savann, täckt av gräs och sand. I östområdena ligger de kalla och ödsliga Altabergen. Landet har kustlöst och har ett kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma somrar. När landet var en del av Sovjetunionen använde sovjetiska myndigheter regionen till att testa kärnvapen och dumpning av giftigt avfall. Detta har lett till omfattande miljöproblem och utgör en stor hälsorisk för landets befolkning. Enstaka områden är radioaktiva, och dessutom är många av floderna mycket förorenade. Aralsjön betecknas som en av världens värsta miljökatastrofer. Vattenförsörjning till industri och jordbruk från tillförselfloderna har lett till att Aralsjön idag har krympt med 70 procent. Kemiska miljögifter ligger kvar i de uttorkade områdena och blåser runt med vinden som hälsofarligt damm.

1972
2004

Aralsjön betecknas som en av världens värsta miljökatastrofer. Förutom att vattenståndet har sjunkit dramatiskt är insjön oerhört förorenat. Läs mer

Historia

Kazakstan har sedan stenåldern varit befolkat av olika nomadstammar. På 1400-talet hade stammarna utvecklat ett gemensamt språk, kultur och ekonomi. Historikerna menar att kazakstanierna antagligen var de första att tämja och rida på hästar. Hotet om en mongolisk invasion i början på 1700-talet gjorde att stammarna sökte den ryska tsarens beskydd. Kazakstanierna såg på alliansen som något tillfälligt, medan ryssarna uppfattade Kazakstan som en ny landsdel.

År 1920 blev Kazakstan en rysk republik, och år 1936 sovjetisk republik. Ett kommunistiskt styre upprättades och påtvingad kollektivisering av jorden ledde till hungersnöd. Sovjetunionen lanserade på 1950- och 1960-talet ”Det jungfruliga landsprojektet”. Målet var att uppodla större delen av de nordliga betesmarkerna. Ryssar uppmanades att flytta till Kazakstan för att bruka jorden. Resultatet blev att många av de traditionella nomadstammar förlorade sitt levebröd, och att den massiva migrationen ledde till rysk majoritet i befolkningen. Då Kazakstan blev självständig år 1991, flyttade stora delar av den ryska befolkningen tillbaka till Ryssland.

Samhälle och politik

Formellt är Kazakstan en demokratisk republik idag. Sedan självständigheten år 1991 har president Nursultan Äbisjuly Nazarbajev, med sitt kommunistiska parti, suttit vid makten. Presidenten är överbefälhavare för försvaret och han kan också lägga veto mot parlamentets lagförslag. Presidenten utnämner regeringen, och kan avsätta densamma om han vill. Presidenten kan också upplösa parlamentet, som väljs vart femte år. Grundlagsdomstolen har blivit ersatt av ett konstitutionellt råd där presidenten har vetorätt. År 2000 utvidgade Nazarbajev sin makt och gjorde et möjligt för sig själv att vara Kazakstans president på livstid. Det finns liten respekt för yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna i landet, även om situationen är lite bättre än under sovjettiden. 

Oppositionen i landet, samt internationella valobservatörer, menar att det har förekommit omfattande valfusk och att valen inte uppfyllt internationell standard. Nazarbajev har ingått ett tätt politiskt samarbete med sin dotter. Hon är bland annat representerad i parlamentet med ett eget parti, samt att hon äger stora delar av tv- och radioinstitutionerna i landet.

Ekonomi och handel

Kazakstan framstår som ett föregångsland bland de tidigare sovjetstaterna. En ordnad ekonomi och en marknadsliberal lagstiftning har lockat utländska investerare, och efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi på 1990-talet har ekonomin varit stabil. Stora fyndigheter av olja och gas i Kaspiska havet har medfört en snabb ekonomisk tillväxt och landet har kunnat betala av sina lån från Internationella valutafonden (IMF). Oljeledningar har gjort exporten av olja enklare. Export av råmaterial som fossilgas och mineraler som koppar, järn och guld är också viktiga inkomstkällor.

Kazakstan är emellertid präglat av fattigdom och stor arbetslöshet. Det är i huvudsak en liten grupp som har tjänat på privatiseringen och den ekonomiska tillväxten. En stor andel av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket där korn och bomull odlas och får, grisar och nötkreatur föds upp.

1978
2001

Exploatering av vattenresurserna i Balkashsjön gör att sjön riskerar att försvinna helt om inte dagens vattenförbruk ändras. Läs mer

Kort om

Kazakstan

Huvudstad:

Astana

Etniska grupper:

Kazaker 63,1 %, ryssar 23,7 %, uzbeker 2,9 %, ukrainare 2,1 %, uigurer 1,4 %, tatarer 1,3 %, tyskar 1,1 %, andra/ospecificerade/ingen 4,4 % (2009)

Språk:

Kazakiska 74%, ryska 94,4% (2009)

Religion:

Muslimer 70,2 %, kristna (mestadels rysk-ortodoxa) 26,2 %, ateister 2,8 %, ospecificerat/annat 0,7 % (2009)

Befolkningsmängd:

16 770 447

Government:

Republik

Areal:

2 724 900 kvadratkilometer

Valuta:

Tenge

BNI per citizen:

25 877 PPP$

Nationaldag:

25 oktober

Satellitbilder

Förorening: Aralsjön

Vattenförbrukning: Balkashsjön

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017