Hopp til innhold

Kosovo

Republiken Kosovo

Kosovo var tidigare en provins i Serbien men förklarade sig självständiga år 2008. Självständighetsförklaringen är omstridd men 108 länder (inkluderat Sverige) erkänner Kosovo som en självständig stat (2014). Vi behandlar därför Kosovo som ett land med en egen profil här på Globalis.

Uppdaterat 27.03.2014

Geografi och miljö

Kosovo gränsar till Serbien i nord och öst, Makedonien i söder, Albanien i väst och Montenegro i sydväst. Landet har ingen kust och har ett kontinentalt klimat med varma och torra somrar och kalla vintrar. Kosovo är ett bergrikt land där landets högsta punkt är 2656 meter över havet (Deravica). 39,1 % av landets mark är skog och 52 % är jordbruksmark.

Historia

Under medeltiden blev Kosovo centrum för Serbiens rike. I slaget vid Kosovo år 1389 blev serberna besegrade och innebar femhundra år av osmanskt styre. Detta medförde även en inflyttning av turkar och albaner. Kosovo tillhörde det Osmanska riket fram till år 1913 då Kosovo blev uppdelat mellan Serbien och Montenegro. När Jugoslavien blev skapad efter andra världskriget (år 1946) blev Kosovo etablerat som en provins i Serbien. På 80-talet ökade kraven om självständighet vilket fick Serbien att strama om greppet om Kosovo. Serbiens övergrepp mot civila i Kosovo fick NATO att gå till luftangrepp. Över en miljon kosovoalbaner blev drivna på flykt. I juni år 1999 drog sig serberna tillbaka och NATO avblåste sina bombangrepp. FN övertog administrationen i områden och NATO-styrkan KFOR blev utplacerad i området. Kosovo förklarade sig självständigt den 17:e februari 2008 men Serbien menar att denna förklaring inte är giltig och anser att Kosovo fortfarande är en provins i sitt land. I juli 2010 meddelade den internationella domstolen i Haag att Kosovos självständighetsförklaring inte brutit mot internationell rätt.

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från 2008 är presidenten landets överhuvud. Kosovo har en lagstiftande församling med 120 medlemmar. Församlingen har 10 platser reserverat åt kosovoserber och 10 platser åt icke-serbiska minoriteter (bosniaker etc.). Församlingen väljer president och statsminister. Lokala myndigheter i provinser i Kosovo som har många serber har etablerat det så kallade Community Assembly of Kosovo and Metohija, ett "alternativt" parlament som underkänner Kosovos självständighet.

Kosovo präglas av etniska spänningar, främst mellan kosovoalbaner och serber. Fördomar och brist på tillit mellan grupperna existerar sedan många decennier. De runt 120 000 - 150 000 serberna som bor innanför Kosovos gränser har under tiden efter kriget levt med fruktan om hämndaktioner. Minoriteter som romer och Ashkali är också utsatt för exklusion och diskriminering. Kosovo har under tiden efter kriget varit präglat av organiserad kriminalitet, narkotikasmuggling och människohandel. Landet har även en hög arbetslöshet.

Ekonomi och handel

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Jordbruk och gruvdrift är grunden i ekonomin, men bristen på modern utrustning, pengar och kunskap ger dåliga skördar. När landet var en del av Jugoslavien fick de ekonomiskt stöd från de rikare delarna av Jugoslavien, men infrastrukturen i Kosovo är fortsatt dålig. Den jugoslaviska upplösningen och krig på 1990-talet försämrade den ekonomiska situationen. Landet får nu ekonomiskt stöd från det internationella samfundet. Kosovo är medlem i Världsbanken och IMF, och har lyckats hålla inflationen låg mycket på grund av införandet av euron som valuta. Pengar som kosovoalbaner skickar hem från andra länder är en viktig inkomstkälla; cirka 1/6 av BNP (2013). Kosovo är beroende av importerade varor och har ett stort underskott i sin officiella handel. Man räknar med den svarta ekonomin är omfattande, med narkotikahandel, cigarettsmuggling, prostitution och människohandel. 

Kort om

Kosovo

Huvudstad:

Pristina

Etniska grupper:

Albaner 92%, andra (serber, bosniaker, gorani, romer, turkar, ashkali, egyptier 8% (2008)

Språk:

Albanska (officiellt), Serbiska (officiellt) Ett antal minoritetspråk, bl a bosniska och turkiska

Religion:

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Government:

Republik

Valuta:

Euro

Nationaldag:

17 februari

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017