Hopp til innhold

Liberia

Republiken Liberia

Liberia blev grundat av frigivna amerikanska slavar år 1821 och har de senaste åren haft flera inbördeskrig. Landet är på bättringsvägen med ledning av Afrikas första kvinnliga statsminister.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Liberia är ett långt och smal land. Hela kusten består av sandstränder där det finns både sumpmark och laguner. I inlandet finns slättlandskap med mycket skog. I de norra delarna går landskapet över i mindre bergskedjor. Flera älvar rinner ned från bergen och ut i Atlanten. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och temperaturer runt 20 till 35 grader, året runt. Regntiden varar från april till november, och mellan januari till mars är det som varmast då torra vindar från Sahara drar in över landet. Bristande direktiv inom skogsindustrin och flera skogsområden har förvandlats till savanner med dålig jordmån. Landet har liten tillgång av färskvatten där bara 13 procent av landsbebyggelsen kan få rent vatten. Efter många år av inbördeskrig saknar landet även ett ordentligt renhållnings- och kloaksystem. Det är något som bidragit till stora hälsoproblem för invånarna.

1974
2006

Det amerikanska företaget Firestone driver världens största plantage i Liberia. Under de senaste åren har företaget anklagats för grova brott mot plantagearbetarnas mänskliga rättigheter. Läs mer

Historia

När portugiserna kom till Liberias kust år 1461 var landet bebott av flera mindre stammar som bedrev jordbruk i inlandet. Européerna och stammarna påbörjade en omfattande slavhandel sinsemellan. År 1821 flyttade frigivna slavar från USA till landet och området som idag är huvudstaden Monrovia. Inom loppet av en period på 20 år kom mer än 13 000 frigivna slavar till Liberia och år 1847 blev landet en självständig republik, styrt av den amerikansk-liberiska eliten. Landet har sedan dess varit ett socialt grupperat land. De tidigare slavarna från Amerika blev en del av en överklass grundad på kristen tro och amerikansk kolonialstil, skiljt från ursprungsfolken. Den ursprungliga befolkningen blev särbehandlat och hade inte rösträtt. Så sent som år 1930 blev den styrande makten beskylld för att bedriva regelrätt slaveri. År 1944 blev William Tubman president och styrde landet till sin död år 1971. Tubman kämpade för lika rättigheter mellan befolkningen, och genomförde omfattande reformer för att åstadkomma det. Efter hans död gick Liberia in i en nedgångsperiod som slutade med en statskupp år 1980 och inbördeskrig som varade från 1990 till 1996.

Samhälle och politik

Liberia har alltid mottagit stora bistånd från USA och det politiska systemet är baserat på det amerikanska. Parlamentet är tvådelat och landet styrs av en president som väljs för sex år åt gången. Landet har många olika folkgrupper och det har speciellt varit spänningar mellan amerikansk-liberianerna och mindre stammar. De senaste 35 åren har landet haft åtta statskupper och flera inbördeskrig. Mer än 250 000 människor har mist livet och storstäderna saknar elektricitet och rent vatten. Landet har akut behov av läkare och annan sjukvårdspersonal i takt med att aidsepidemin brer ut sig allt mer. Flera landsbygder styrs av upprorsgrupper eller gäng och huvudstaden Monrovia är till stora delar ödelagt. Det senaste inbördeskriget avslutades år 2003 då presidenten Charles Taylor gick i exil. År 2005 fick Afrika sitt första kvinnliga statsöverhuvud då Ellen Johnson-Sirleaf blev vald till president för Liberia. Johnson-Sirleaf har börjat arbetet med att bygga upp landet från grunden. De största utmaningarna som landet har framför sig är att bekämpa korruptionen och säkra tillgången till el och rent vatten, samt avväpna de många upprorsgrupperna.

Ekonomi och handel

Största delen av Liberias ekonomi utgörs av jordbrukssektorn. Landet är rikt på naturresurser och har i långa perioder vart en av världens största gummiproducenter. Andra viktiga intäktskällor är palmolja, timmer och mineraler. Under Charles Taylors styre på 1990-talet utvecklade Liberia en krigsekonomi. Syftet med all ekonomisk aktivitet var att skaffa intäkter för att köpa vapen som kunde bidra till att vinna inbördeskriget. Stora mängder diamanter och andra värdefulla mineraler blev smugglade ut ur landet. Vid krigets slut hade landet ingen formell ekonomisk struktur och samfundet var genomsyrat av korruption. Liberia kämpar idag med att bli av med en enorm utlandsskuld. Världsbanken drog sig ur 1989 och Internationella Valutafonden har nekat att bevilja flera lån. Trots den explosiva inflation nu är på tillbakagång fortsätter så många som 85 procent av invånarna vara arbetslösa. Stort beroende av byte med varor och tjänster för att överleva gör byteshandeln mycket större än den vanliga ekonomin.

Kort om

Liberia

Huvudstad:

Monrovia

Etniska grupper:

Afrikanska folkgrupper 95%, amerikansk-liberianer 2,5%, kongo-härstammande 2,5%

Språk:

Engelska (offisiellt) och cirka 20 afrikanska stammespråk

Religion:

Kristna 40%, muslimer 20%, andra/ospecificerad/ingen 40%

Politisk ledare:

Ellen Johnson Sirleaf (president)

Befolkningsmängd:

4 503 439

Areal:

111 369 kvadratkilometer

Valuta:

Liberiansk dollar

BNI per citizen:

836 PPP$

Nationaldag:

26 juli

Satellitbilder

Avskogning: Nationalparken Taï

Plantage: Gummiplantaget Harbel

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017