Hopp til innhold

Malawi

Republiken Malawi

Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Den låga medellivslängden innebär att nära hälften av befolkningen är under 15 år.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Malawi är en inlandsstat i sydöstra Afrika. Det mesta av landarealen ligger på 1000-1500 meter över havet och består av högplatåer och berg. Den östafrikanska Riftdalen löper genom landet från norr till söder. Här ligger Malawisjön som är den tredje största sjön i Afrika. Sjön står för 20 % av landets areal. I låglandet finns viltreservat med nästan 200 däggdjursarter. Ungefär 82 % av Malawis befolkning bedriver jordbruk. Torka och översvämningar utgör dock ett hot mot näringen. Avskogning är ett stort miljöproblem i Malawi. Fiskbestånden i Malawisjön hotas av föroreningar, överfiske och minskande vattennivåer.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Malawi, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under 1800-talet bedrev arabiska handelsmän omfattande slavhandel med malawier. År 1859 anlände den skotska upptäcktsresanden och missionären David Livingstone som ville få slut på slaveriet. Hans ankomst följdes av brittiska missionärer som spred det kristna budskapet och år 1891 blev Malawi en brittisk koloni. Britterna kallade landet Nyasaland, sjölandet, men när landet blev självständigt år 1964 antog landet namnet Malawi. Med självständigheten försvann monarkin och enpartistaten med Hastings Banda som president skapades. Bandas konservativa politik mötte stort motstånd. År 1971 utropades Banda till president på livstid. I och med detta ökade protesterna i omfattning och år 1992 fick malawierna rösta om de ville ha demokrati eller ett fortsatt enpartisystem. Med en klar majoritet för demokrati i folkomröstningen hölls fria val två år senare. Detta ledde till Bandas fall och seger för Malawis nya president – Bakili Muluzi. 

Samhälle och politik

Den nuvarande presidenten Bingu wa Mutharika vann ett omstritt presidentval år 2004. Mutharika bröt med sin föregångares parti och bildade partiet Democratic Progressive Party. Han är nu inne på sin andra period som Malawis president. Mutharika främsta mål är att skapa ekonomiskt välstånd och att bekämpa den korruption som varit utbredd sedan Bandas tid. Sedan han kom till makten har flera före detta politiker gripits och anklagats för korruption. År 2009 åtalades förre presidenten Bakili Muluzi för över 80 fall av korruption. Medellivslängden i Malawi är 52 år för män och 54 år för kvinnor, och barnadödligheten är hög. Detta beror på faktorer som bristfällig kost och dålig tillgång till medicinsk behandling. AIDS är en anledning till att många barn växer upp utan föräldrar. Även om barnarbete är förbjudet så arbetar många barn inom jordbruket. 

Ekonomi och handel

Efter införandet av demokrati har också ekonomin reformerats. Det statliga ägandet och engagemanget i näringslivet har minskat betydligt. Under perioden 2006-2008 kunde Mutharika peka på en rekordhög ekonomisk tillväxt. Landets livsmedelsproduktion genererade ett överskott och exporten ökade avsevärt tack vare presidentens stödprogram för utsäde och gödningsmedel. Malawi är främst ett jordbruksland och ett av få afrikanska länder som vanligtvis är självförsörjande på mat. Jordbruket, och därmed ekonomin, är dock känslig för variationer i klimatet, bortfall av arbetskraft och prisfluktuationer på exportartiklar. Tobak står för över hälften av landets exportintäkter. Andra exportvaror är socker, te och kaffe. Malawisjön ligger till grund för ett omfattande fiske och lockar turister.

Kort om

Malawi

Huvudstad:

Lilongwe

Etniska grupper:

Chewa 32,6 %, lomwe 17,6 %, yao 13,5 %, ngoni 11,5 &, tumbuka 8,8 %, nyanja 5,8 %, sena 3,6 %, tonga 2,1 %, ngonde 1 %, andra/ospecificerad/ingen 3,5 %

Språk:

Chichewa (officiell) 57,2 %, chinyanja 12,8 %, chiyao 10,1 %, chitumbuka 9,5 %, chisena 2,7 %, chilomwe 2,4 %, chitonga 1,7 %, andra 3,6 % (1998)

Religion:

Kristna 82,7 %, muslimer 13 %, andra 1,9 %, ingen 2,5 % (1998)

Politisk ledare:

Joyce Banda (president)

Befolkningsmängd:

17 308 685

Areal:

118 484 kvadratkilometer

Valuta:

Malawisk kwacha

BNI per citizen:

1 183 PPP$

Nationaldag:

6 juli

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017