Hopp til innhold

Nederländerna

Konungariket Nederländerna

Nederländerna är känt för sina långa handelstraditioner och är ett av världens mest tätbefolkade länder. Nederländerna är, som namnet antyder, ett lågtliggande land och nästan en tredjedel av landet ligger under havsnivån.

Uppdaterat 20.04.2016

Geografi och miljö

Nederländerna ligger på Europas västkust och är ett mycket platt land. En tredjedel av landytan ligger under havsnivån och den västliga delen av landet ligger i genomsnitt en meter över havet. Diken och fördämningar längs kusten och längs de många floderna och kanalerna hindrar översvämningar. Landets högsta punkt är Vaalserberg (322,7 meter över havet) som finns i sydöstra Nederländerna vid gränsen till Tyskland och Belgien. Nederländerna tillhör lövträdzonen, även om det finns få skogar i landet. Landets skogar har under åren blivit nedhuggna för att ge plats åt jordbruket. Landet har kustklimat, något som gör att vintern inte är särskilt kall och sommaren inte särskilt varm. Många blommor trivs i klimatet och Nederländerna är känt för sina tulpaner som odlas på stora områden.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nederländerna, skulle vi behöva 2.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Germanska folkgrupper kom 100 f.kr till det nuvarande Nederländerna. 50 år senare blev landet införlivat i Romarriket. När Romarriket upplöstes övertog frankerna området. När Frankerriket delades blev området uppdelat i olika kungadömen och några områden gavs som gåvor till Spanien. Andra kungadömen förde genom åren krig mot Frankrike och England. De nordligaste regionerna grundade år 1581 republiken Nederländerna. Landet blev senare en viktig sjöfarts- och handelsnation som skaffade sig kolonier i bland annat Indien och Afrika. Kungariket Nederländerna etablerades i Wienkongressen år 1815. Belgien och Luxemburg införlivades också i landet, men dessa stater förklarade sig självständiga samma århundrade. Både i första och andra världskriget höll sig Nederländerna neutralt. År 1940 blev landet ockuperat av Tyskland och det nederländska kungahuset och regeringen flydde till Storbritannien. Nederländerna frigjorde sig fem år senare och kungafamiljen återvände till landet.  

Samhälle och politik

Nederländerna är en konstitutionell monarki enligt grundlagen från 1815. Regeringen leds av en statsminister som utnämns av kungen. Parlamentet i Nederländerna har två kamrar; underhuset och senaten. Nederländerna var tidigare en betydande sjöfarts- och handelsnation med flera kolonier. Idag hör de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten till Nederländerna. Nederländerna är känt för att ha en liberal lagstiftning när det gäller narkotika och prostitution. Det var det första landet i världen att godkänna samkönade äktenskap och var bland de första att införa kvinnlig rösträtt. 

Flera viktiga internationella organ har sitt säte i Nederländerna, bland annat den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och FN: s organisation för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

Ekonomi och handel

Nederländerna är en handels- och exportnation med en välutvecklad industrisektor. Landets ekonomi är i stor grad baserad på import av råmaterial som förädlas till färdiga produkter som sedan säljs vidare. Industrin står för 25 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP) och de traditionellt viktigaste industrierna är maskin- och metallindustrin, elektronik-, kemi- och textilindustrin. Nederländerna var på 1950-talet med och etablerade den europeiska kål- och stålunionen som senare skulle bli den Europeiska unionen (EU). Jordbruk är viktigt och landet är världsledande inom trädgårdsodling. Landets viktigaste naturresurser är olja och gas som finns i sjöområden utanför Nederländernas kust. Nederländernas geografiska läge på Europas västkust har gjort det möjligt att öppna handelsrutter som landet har utnyttjat sedan tidigare århundraden. Eftersom Nederländernas handel i stor grad bygger på internationell handel blev landet hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008. Arbetslösheten har gått ned under de senaste decennierna och förblev låg under den globala finanskrisen.

Kort om

Nederländerna

Huvudstad:

Amsterdam (politiskt centrum är Haag)

Etniska grupper:

Holländare 78.6 %, européer 5.8 %, turkar 2.4 %, indonesier 2.2 %, marockaner 2.2 %, surinameser 2.1 %, bonairier, saba öbor, sint eustatianer 0.8 %, andra 5.9 % (2014)

Språk:

Nedeländska (officiell), frisiska (officiell)

Religion:

Katoliker 28 %, protestanter 19 %, andra 11 %, ingen 42 % (2009)

Politisk ledare:

Mark Rutte (premiärminister)

Befolkningsmängd:

16 844 195

Government:

Konstitutionell monarki

Areal:

41 543 kvadratkilometer

Valuta:

Euro

BNI per citizen:

48 459 PPP$

Nationaldag:

27 april

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017