Hopp til innhold

Nepal

Nepal är ett fattigt land med storslagen natur. Den politiska situationen har under många år varit ostabil. I juni år 2008 blev Nepal en republik, men arbetet med en ny grundlag tar tid.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

En stor del av Himalaya ligger i Nepal, däribland världens högsta berg, Mount Everest. Landet har flera andra toppar på över 8000 meter och tre fjärdedelar av Nepals totala landområde är berg. Slättlandskapet i söder används i huvudsak till jordbruk, det samma gäller landets många bördiga dalar. Klimatet varierar i förhållande till meter över havet. På låglandet är det subtropiskt klimat medan det i bergområdena är så kallt att både snö och glaciärer ligger kvar hela året runt. Nepal har i liten grad byggt ut det potential för vattenkraft som ligger i landets många floder och vattenfall. Tillsvidare är det först och främst skogen som används som energikälla. Ved som bränsle står för hela 90 procent av all energi som förbrukas i Nepal. Detta har fört till avskogning och erosion. Småbönders uppodling av enstaka fjällområden har emellertid hindrat erosion av jorden. Landet sliter också med att vattnet är förorenat på grund av dåliga sanitära förhållanden och utsläpp från det lilla som landet har kvar av industrin. Förorening från bilar och andra motorfordon gör att luftkvaliteten i de största städerna är dålig.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Nepal, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Nepal ligger inklämd mellan Indien och Kina, som bägge har haft stark inflytande över landet genom historien. Landet har emellertid aldrig varit koloniserat, även om både indier och britter i långa perioder har styrt utrikespolitiken. Nepal har haft långa traditioner av egenstyrda kungar med stor makt och korrupta politiker. I hopp om att avskaffa landets konstitutionella monarki påbörjades ett blodigt maoistuppror, också känt som folkets krig, år 1996. Stridshandlingarna som följde det kommande decenniet krävde 15 000 människoliv. År 2005 blev Nepal en av världens sista absoluta monarkier då den före detta kungen Gyanendra (Kung mellan år 1950-1951) avsatte statsministern och de folkvalda. Gyanendra blev själv tillsatt som kung då hans bror, den sittande kungen Birendra, dödades av sin egna son år 2001. Efter stora demonstrationer och internationell press blev parlamentet återinfört under våren år 2006. Därefter följde fredsförhandlingar mellan regeringen och maoisterna som ledde till ett omfattande fredsavtal i november samma år. År 2007 fick Nepal en ny tillfällig grundlag som skulle gälla tills en ordentlig grundlag hade utarbetats. I juni år 2008 abdikerade kungen och Nepal blev en republik.

Samhälle och politik

Nepals politik är präglat av att landet genomgått en blodig konflikt och att en grundlag saknas. År 2008 genomfördes ett val till den konstituerande församlingen. Parlamentet skulle fungera som ett övergångsparlament och hade som huvuduppgift att utarbeta en ny grundlag. Arbetet med grundlagen har emellertid visat sig vara svårt och tidsfristen har förlängts flera gånger. De svårlösta frågorna är maktförhållandet mellan presidenten och statsministern, indelningen av landet och vilket uppbyggnad parlamentet ska ha. År 2012 bestämde sig Nepals högsta domstol att den konstituerande församlingen inte skulle få förlängt mandat och det förväntas nya val år 2013. Politiken domineras av den tidigare maoistgerillans parti The Unified Communist Party of Nepal (UCPN-M) och Nepali Congress (NC). Trots stadigt skiftande regeringskoalitioner har landet tagit viktiga steg mot en varaktig fred. År 2011 blev de fyra största partierna eniga om den sista delen av fredsavtalet som bland annat behandlade vad som skulle hända med de runt 20 000 tidigare gerillasoldaterna. Hundratals maoistrebeller har fått lämna de läger de befann sig i sedan år 2006 och den nationella armén har tagit kontroll över lägren. Maoisterna har levererat sina vapen till den grupp som övervakar fredsprocessen.

Ekonomi och handel

Nepal är ett av världens fattigaste länder och definieras av FN som ett av de minst utvecklade (MUL-land). Stora delar av befolkningen lever uteslutande av det de själv odlar och man räknar med att en stor del av befolkningen är undernärda. Jordbruket är viktigt i Nepal. I de lågtliggande trakterna odlas sockerrör, ris, korn, oljefrön, grönsaker, tobak, jute och kryddor. Invånarna som håller till på över 3000 meters höjd har jordbruket som viktigaste näringsgren. Industrin är outvecklad, men Nepal producerar mattor och textilier för export. Turism har så småningom växt till att bli en viktig inkomstkälla för landet. Detta har emellertid också gjort många av landets invånare sårbara för politisk turbulens, eftersom turisterna uteblir när det förekommer oroligheter. Stadiga regeringsskiften har gjort att den ekonomiska politiken har förändrats ofta. Korruption är också utbrett. Underskottet i Nepals statsbudget täcks med hjälp av bistånd och lån från utomlands. Dessutom är de finansiella transaktionerna som nepaleserna utomlands skickar hem en viktig del av Nepals ekonomi.

Kort om

Nepals flagg

Huvudstad:

Katmandu

Etniska grupper:

Chhettri 15,5 %, brahman-hill 12,5 %, magar 7 %, tharu 6,6 %, tamang 5,5 %, newar 5,4 %, kami 3,9 %, yadav 3,9 %, andra/ospecificerad/ingen 39,7 % (2001)

Språk:

Nepali, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion:

Hinduister 80,6 %, buddhister 10,7 %, muslimer 4,2 %, kiranter 3,6 %, andra/ospecificerad/ingen 0,9 % (2001)

Politisk ledare:

Ram Baran Yadav (president)

Befolkningsmängd:

28 440 629

Areal:

147 181 kvadratkilometer

Valuta:

Nepalesisk rupie

BNI per citizen:

2 458 PPP$

Nationaldag:

28 maj

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017