Hopp til innhold

Nordkorea

Demokratiska folkrepubliken Korea

Nordkorea är ett centralstyrt och isolerat land har ambitionen att utveckla kärnvapen. Konflikten med Sydkorea och det mäktiga kommunistpartiet dominerar politiken, medan de flesta invånarna lever i fattigdom.

Uppdaterat 11.09.2016

Geografi och miljö

Berg och fjällområden utgör cirka 80 procent av landytan i Nordkorea. Landet har ett kontinentalt monsunklimat, med kalla vintrar och varma somrar. Landet är rikt på mineralresurser, särskilt kol och järnmalm, men landets omfattande industri har lett till förorening av jord och dricksvatten. Behovet av bränsle har gjort att låglandsområdena i stort sett är avskogade, trots att landet har haft systematisk plantering av skog sedan mitten av 1950-talet. Som en följd av avskogningen, har också jorderosion blivit ett omfattande problem.

Historia

Koreas historia präglas av att landet är geografiskt ligger mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön, men i slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade halvön från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans förlust i kriget delades Korea i två zoner, något som var tänkt att vara tillfälligt. Den nordliga zonen administrerades av Sovjetunionen, den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i de två landsdelarna. I norr blev Kim il Sung ledare för kommunistpartiet. År 1948 blev först Sydkorea och sedan Nordkorea proklamerat som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig ur, men de sistnämnda efterlämnade en väl organiserad nordkoreansk armé.

Koreakriget bröt ut år 1950, efter det att Nordkorea gick till angrepp mot Sydkorea. Nordkorea fick stöd av Kina medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer tog Sydkoreas parti. När kriget avslutades efter tre år, var gränsen i det närmaste oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat. Fortfarande nekas cirka 10 miljoner nära släktingar att ha kontakt med varandra över landgränsen. En rad nordkoreanska kärnvapenprovsprängningar och raketuppskjutningar på 2000-talet har medfört uppehåll i förhandlingarna. Till följd av detta har FN:s säkerhetsråd vidtagit stränga sanktioner mot Nordkorea.

Samhälle och politik

Nordkorea är en kommunistisk, sluten totalitär stat. Formellt har landet både ett parlament och en regering, men i praktiken är det den nationella försvarskommissionen, med ledaren Kim Jong-Un i spetsen, som har makten. Kim Jong-Un är ättling till Kim il Sung och familjen har haft makten sedan Nordkoreas självständighet. Det är parlamentsval vart femte år. Varje kandidat måste dock godkännas av kommunistpartiet, som med undantag för vissa små stödpartier är det enda partiet i landet. Nordkorea är ett militariserat samhälle som sedan 1950-talet är uppbyggt kring Juche-ideologin. Ideologin lägger stor vikt vid nationell, kulturell och ekonomisk självständighet, och att partiet och samhället måste sättas före individen. Även om landets ledare hävdar att Nordkorea är ett klasslöst samhälle, finns det stora skillnader mellan de få i befolkningen som har makt och majoriteten som inte har det. Merparten av nordkoreanerna lever i fattigdom och är isolerade från omvärlden.

Ekonomi och handel

Nordkoreas ekonomi är organiserad efter stalinistisk modell och staten kontrollerar nästan all dess aktivitet. Landets ekonomi är ett av världens mest centralstyrda och isolerade. Nästan hela varuutbudet i landet kommer ifrån den statligt ägda industrin och jordbruket är organiserat i stora kollektiv. Nordkorea exporterar textilier, metaller och jordbruksprodukter. Eftersom landet hela tiden haft fokus på självförsörjning har emellertid export och import varit liten.

Landet drabbades hårt av Sovjetunionens fall 1991. Sovjetunionen var landets viktigaste handelspartner, och sålde subventionerad olja till Nordkorea. Energibristen har medfört att industrin har tvingats gå på halv kapacitet. Industrin och jordbruket använder föråldrad teknologi, omoderna produktionslokaler och saknar reservdelar till sina maskiner. Nedgången tvingade landet att ta emot stöd ifrån andra länder, och genomföra små reformer för att tillåta utländska investeringar. Reformerna utvidgades på 2000-talet, men tillgången på varor var mindre än efterfrågan vilket ledde till ökad inflation och skyhöga matpriser. Kombinationen av hög arbetslöshet efter industrins kollaps på 1990-talet, och att matbiståndet sjönk på grund av konflikten med Sydkorea, blev situationen i Nordkorea snabbt kritisk.

År 2009 försökte de nordkoreanska myndigheterna att stoppa den marknadsliberala utvecklingen och inflationen, och införde en omstridd valutareform. Generellt är det svårt att hitta pålitliga ekonomiska data om Nordkorea men landet har troligtvis haft en viss ekonomisk tillväxt mellan 2008-2009.

Kort om

Nordkorea

Huvudstad:

Pyongyang

Etniska grupper:

Nästan uteslutande koreaner, små kinesiska och japanska minoriteter

Språk:

Koreanska

Religion:

Självstyrande religiösa aktiviteter existerar knappt. Regeringsstödda religiösa grupper finns för att skapa en illusion av religionsfrihet.

Politisk ledare:

Kim Il-sung är den officiella presidenten trots att han är död sedan år 1994, Kim Jong-un är den faktiske ledaren

Befolkningsmängd:

25 155 326

Government:

Kommunistisk stat

Areal:

120 538 kvadratkilometer

Valuta:

Nordkoreansk won

Nationaldag:

9 september

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017