Hopp til innhold

Peru

Republiken Peru

Peru var det sista landet som blev självständigt i Sydamerika. Landet har länge präglats av politisk instabilitet och ekonomisk nedgång, men på senare år har situationen förbättrat sig något.

Uppdaterat 01.02.2017

Geografi och miljö

Bergskedjan Anderna delar Peru i tre olika regioner. De torra kustområdena på västra sidan av bergskedjan består av en smal slätt med lite nederbörd och få skillnader mellan årstiderna. Höglandet är fuktigt, med frekventa skyfall och kallare väder än resten av landet. På östra sidan av Anderna är klimatet tropiskt med hög temperatur och mycket nederbörd under regnperioden. Perus klimat påverkas i viss utsträckning av den kalla Humboldtströmmen, vilket gör landet särskilt sårbart för klimatfenomenet El Niño som leder till förändringar i havstemperaturen. Dessa förändringar skapar konsekvenser för både fiskeindustrin och fastlandsklimatet. Landet är rikt på resurser och den snabba industriella utvecklingen under efterkrigstiden har gjort att luft- och vattenföroreningar till ett betydande miljöproblem, och regnskogsavverkningen är ett konstant problem. Peru har signerat ett avtal med Norge och Tyskland för att bromsa avskogningen och minska sina koldioxidutsläpp. I december 2014 var Peru värd för det årliga klimattoppmötet vilket är den viktigaste miljökonferensen i världen.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Peru, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

De äldsta spåren av bosättare i Peru är minst 12 000 år gamla. De första bevisen som hittades efter organiserade samhällen i Latinamerika blev upptäckt vid kusten av Peru och var från 3000-1800 år före Kristus. Olika kulturer och samhällen vi känner till har utvecklade sig och blomstrat utöver århundraden, och vid samma tid grundades mycket sofistikerade stadsstater i Anderna. På 800-talet började Mochica-civilisationen bygga terrasser och bevattningsanläggningar i bergen som fortfarande är i bruk. På 1100-talet växte inkariket fram runt staden Cuzco, och under de kommande 300 åren erövrade inkafolket nästan en tredjedel av Sydamerika. År 1532 erövrade spanjorerna Cuzco och tog på kort tid makten över hela riket. Under de följande århundradena byggdes gruvor och odlingar i området, där de infödda arbetade som slavar. Efter en rad uppror mot det kolonialstyret blev landet självständigt år 1821, som ett av de sista i Sydamerika. På 1800-talet var Peru inblandat i gränskonflikter med Ecuador och Chile. Stora delar av 1900-talet präglades av förtryckande regimer innan demokratin infördes år 1980.

Samhälle och politik

Peru är en demokratisk republik med ett flerpartisystem där presidenten utser premiärministern och regeringen. Både presidenten och nationalförsamlingen väljs i femårsperioder. Under efterkrigstiden växlade Peru mellan militärjuntor och demokratiskt valda regeringar. Det sista militärstyret störtades år 1979. Genom hela 1980- och 1990-talet led landet av politisk instabilitet, särskilt i samband med narkotikahandel och aktioner från de vänsterradikala gerillagrupperna Sendero Luminoso och Túpac Amaru. Man räknar med att 70 000 människor miste livet i den konflikten och detta gick även ut över bönderna i Anderna. President Alberto Fujimoris tio år långa regeringstid under hela 1990-talet innebar stora ekonomiska framsteg och en viss nedgång i narkotikahandeln. Hans alltmer auktoritära styre ledde dock till att han avsattes trots valsegern år 2000. Efter skiftande styre och arbete för att stärka demokratin igen, blev Ollanta Humala vald till president år 2011, med löften om att minska de sociala orättvisorna och ta hand om landet. Idag kämpar landet främst med hög arbetslöshet och stor social ojämlikhet. En liten elit med spanska rötter sitter med makten och rikedomarna i landet medan en stor andel av invånarna, särskilt urbefolkningen, lever i fattigdom.

Ekonomi och handel

De främsta exportvarorna är fiskmjöl, bomull, socker, kaffe och mineraler som silver, koppar, zink, olja och guld. Landets ekonomi har varit utsatt för stora fluktuationer under efterkrigstiden. Efter den stora tillväxten inom mineralutvinning och fiskindustrin på 1960-talet genomled Peru en ekonomisk kris på 1980-talet då marknadspriserna för landets exportvaror sjönk drastiskt. Efter omfattande ekonomiska reformer i början av 1990-talet gick den galopperande inflationen ned och under de senaste 15 åren har Peru haft en betydande ekonomisk tillväxt. Gruvutbrytning samt export av råvaror främjade främst eliten i städerna. De senaste åren har urbefolkningen i Anderna och Amazonas protesterat mot den stora utnyttjandet av naturresurser, land och miljöförstörningen.

Landet har nu ett av Latinamerikas snabbast ekonomiska tillväxt, och de ingick i ett frihandelsavtal med USA år 2006. Deras viktigaste handelspartner är USA, Kina, Brasilien och Chile. Stora delar av den ekonomiska aktiviteten utförs mest utanför det formella systemet och särskilt inom narkotikahandeln, då Peru är ett av världens största producenter av kokablad som använts för att göra kokain.

De stora kulturarven från gamla civilisationer så som Machu Pichu, och naturen i Anderna och Amazonas bidrar till ett stadigt mål för turister.

Kort om

Peru

Huvudstad:

Lima

Etniska grupper:

Amerikaindianer 45 %, mestiser 37 %, europeiskt ursprung 15 %, andra/ospecificerad/ingen 3 %

Språk:

Spanska (officiella) 84,1 %, quechua (officiella) 13 %, aymara (officiella) 1,7 %, mindre amazonspråk/andra 1,2 % (2007)

Religion:

Katoliker 81,3 %, evangeliska kristna 12,5 %, andra/ospecificerad/ingen 6,2 % (2007)

Befolkningsmängd:

31 161 167

Government:

Demokratisk republik

Areal:

1 285 216 km2

Valuta:

Nuevo sol

BNI per citizen:

12 402 PPP$

Nationaldag:

28 juli

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017