Hopp til innhold

Rumänien

Rumänien är ett av Europas fattigaste länder och kämpar med hög korruption och stora sociala skillnader. Landet blev medlem av Europeiska unionen 2007 och blev hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008.

Uppdaterat 12.09.2013

Geografi och miljö

Mitt i Rumänien ligger den stora bergskedjan Karpaterna, med 14 toppar över 2000 meter. De höga bergen övergår i lägre åsar längre söderut och i väst och sydost ligger långsträckta slättlandskap. Nästan hälften av landytan består av orörda ekosystem, vilket gör att Rumänien har bland Europas bäst bevarade biologiska mångfald. Landet har stora skyddade skogar som är nyplanterade eller avverkades under kommunisttiden. I sydost är det typiskt Medelhavsklimat med milda vintrar och somrar. Längre norrut är det inlandsklimat med kalla vintrar och mycket varma somrar. Klimatet varierar också en del mellan landskapsområdena på grund av olika höjd över havet. Rumänien blev starkt förorenat under kommunisttiden då primitiv tung industri ödelade stora landområden. Mycket av jorden förstörs av surt regn, och radioaktivt avfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i grannlandet Ukraina 1986 har också förstört stora områden. Under de senaste årtiondena har miljöarbetet tagit fart i landet och allt större områden är nu naturreservat, samtidigt som utsläppskontrollen har förbättrats efter att landet gick med i EU 2007.

1986
2004

Industristaden Copsa Mica i Rumänien är en av de mest förorenade städerna i Europa. Läs mer

Earth Ecoprint

1.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Rumänien, skulle vi behöva 1.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Rumänien införlivades som en provins i Romarriket omkring år 200 e.Kr. och plundrades av olika nomadiska folk under 300-talet då det romerska rikets långa nedgångsperiod började. Området kontrollerades av ett antal grannländer i århundraden och saknade en central regering tills de två furstendömena Valakiet och Moldavien grundades på 1300-talet. På 1400-talet införlivades området i det Osmanska riket, som styrde fram till slutet av 1700-talet när trycket från de österrikisk-ungerska och ryska imperierna blev för stort och osmanerna drog sig ut. Ryssarna annekterade landet som ett protektorat men förlorade sin dominans efter Krimkriget (1853-1856), och 1881 förklarade sig Rumänien som ett självständigt kungadöme under kung Carol. Landet var neutralt under både första och andra världskriget men tvingades med på den förlorande sidan och bytte sida i slutet av båda krigen. Efter andra världskriget kom kommunisterna till makten och avskaffade monarkin. Under perioden 1965-1989 styrdes Rumänien av diktatorn Nicolae Ceausescu, som avsattes i en blodig revolution 1989. Efter de turbulenta åren på 1990-talet blev Rumänien EU-medlem 2007 och har haft en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet de senaste åren.

Samhälle och politik

Rumänien fick en ny författning efter revolutionen 1989. Landet styrs gemensamt av presidenten och premiärministern, och båda väljs vart femte år. Presidenten har mycket makt och det är presidenten som utpekar statsministern. Under åren som gått sedan revolutionen har det vuxit fram en rik mångfald av politiska partier men utan att leda till grupperingar eller tydliga politiska skiljelinjer. Politiken är personfokuserad och det är inte ovanligt att politiker byter partier eller bildar samarbetsregeringar med tidigare motståndare. Landet genomgick i början av 2000-talet omfattande reformer för att kvalificera sig för medlemskap i EU men många kritiker anser att dessa reformer övergavs när landet gick med 2007. Maktkampen mellan presidenten och statsminister samt protester på grund av ekonomiska nedskärningar har präglat politiken under de senaste åren. Landet tog ett steg mot ett mer odemokratiskt samhälle när den sittande statsministern försökte åsidosätta landets domstolar år 2012. Rumänien har världens största rombefolkning. Den romska minoriteten har mycket låg social status och blivit utsatt för omfattande trakassering. Många saknar identitetspapper och lever utanför samhället.

Ekonomi och handel

Rumänien har med sin bördiga mark, goda tillgång till energi och flera olika industrier goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Trots detta är landet ett av Europas fattigaste länder. Övergången från den vanstyrda ekonomin under ekonomin till marknadsekonomin var tuff. Inflation och misslyckade reformer präglade stora delar av 1990-talet. Ett reformavtal med den internationella valutafonden (IMF) gjorde att var fjärde offentligt anställt förlorade sitt jobb samt stora nedskärningar på pensioner. Reformerna och ökad privatisering medförde dock att Rumänien blev med attraktivt för utländska investeringar och flera utländska banker etablerade sig i landet. Den globala finanskrisen år 2008 gjorde ett plötsligt stopp i Rumäniens ekonomiska utveckling. Landet tog emot ett krislån på nästa 20 miljarder euro från IMF, EU, Världsbanken och den europeiska utvecklingsbanken. Myndigheterna tvingades att genomföra stora och impopulära nedskärningar i löner och välfärdstjänster samt höja pensionsåldern. Rumäniens långvariga ekonomiska recession har gjort att landet blev hårdare drabbat av den globala finanskrisen än andra länder i regionen. De flesta av landets banker ägs av andra länder i eurozonen. Detta gjorde Rumänien extra sårbart för eventuella bankonkurser.

Kort om

Rumänien

Huvudstad:

Bukarest

Etniska grupper:

Rumäner 89,5 %, ungrare 6,6 %, romer 2,5 %, ukrainer 0,3 %, tyskar 0,3 %, ryssar 0,2 %, turkar 0,2 %, andra/ospecificerad/ingen 0,4 % (2002)

Språk:

Rumänska, ungerska, romani

Religion:

Ortodox kristna 86,8 %, protestanter 7,5 %, katoliker 4,7 %, andra/ospecificerad/ingen 1 % (2002)

Befolkningsmängd:

21 579 201

Government:

Republik

Areal:

238 391 kvadratkilometer

Valuta:

Rumänsk leu

BNI per citizen:

21 403 PPP$

Nationaldag:

1 december

Satellitbilder

Förorening: Copsa Mica

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017