Hopp til innhold

Sydkorea

Republiken Korea

De sista trettio åren har Sydkorea haft en enorm ekonomisk växt och har gått från att vara ett fattigt land till att bli ett av de rikaste i Asien. Landet präglas av den pågående konflikten med Nordkorea

Uppdaterat 15.05.2014

Geografi och miljö

Sydkorea ligger på den sydligaste delen av den koreanska halvön och är ett bergrikt land. 85 procent av landområdet är berg. Längs östkusten stupar fjällen tvärt ner i havet medan det i väst, i det grunda Gula havet, finns många öar och naturliga hamnar. Landet har monsunklimat med kalla vintrar och varma somrar. Bara de sydligaste delarna av landet har över noll grader om vintern. Dessa områden blir ofta drabbade av tyfoner. Sydkorea har på senare år huggit ned mycket skog och de ursprungliga skogsområdena är i stort sett borta. Andra miljöproblem landet sliter med är sur nederbörd, överfiske och förorening av vatten som en följd av fabrikutsläpp. Luftkvaliteten är också dålig i de största städerna.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sydkorea, skulle vi behöva 2.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Koreas historia präglas av att landet är geografiskt placerad mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön men från slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Japanerna koloniserade landet från 1895 och fram till andra världskriget. Efter Japans nederlag i kriget, blev Korea delat i två zoner som var ämnade att vara tillfälliga. De nordliga zonen blev administrerat av Sovjetunionen och den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i dem två landsdelarna. År 1948 blev först Sydkorea och sen Nordkorea proklamerade som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig aldrig ut. Koreakriget bröt ut år 1950, efter nordkoreansk aggression. Medan USA och de flesta av FN:s medlemsländer gick in på Sydkoreas sida, fick Nordkorea stöd av Kina och Sovjetunionen. När kriget avslutades efter tre år var gränsen i stora drag oförändrad. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat och gränsen är stängd. I början av 60-talet tog Park Chung Hee makten genom en militärkupp. Landets demokratiska rättigheter inskränktes och först år 1988 tvingade protester fram en grundlagen som garanterade de mänskliga rättigheterna för landets befolkning.

Samhälle och politik

Den nya grundlagen år 1988 stärkte parlamentets makt i förhållande till presidenten. Trots detta har presidenten fortfarande mycket makt. Presidenten är medlem i regeringen och är överbefälhavare för militären. Presidenten väljs på perioder av fem år och kan endast sitta en period. Landets politik präglas av konflikten med Nordkorea och gränsen mellan länderna är världens mest beväpnade gräns. Den nationella säkerhetslagen förbjuder statsfientliga aktiviteter och kontakt med nordkoreaner utan regeringens tillstånd. Lagen har ofta använts för att begränsa politisk verksamhet och förtrycka den politiska oppositionen. De senaste åren har det konservativa partiet lett landet och deras kandidat Park Geun Hye vann presidentvalet år 2012. Park Geun Hye är dottern till den tidigare auktoritära presidenten Park Chung Hee och har meddelat att hon vill öka dialogen med Nordkorea. USA har spelat en viktig roll i Sydkoeas ekonomi, politik och militär. Relationen till Kina har även förbättrats de senaste åren.

Ekonomi och handel

Sydkorea har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste trettio åren och har gått från dåliga levnadsvillkor för landets befolkning till att bli en av världens största ekonomier. Utvecklingen har nåtts genom att kombinera statlig kontroll med marknadsekonomi samt att landet har importerat råvaror som sedan förädlas till olika exportvaror. Landet är idag en av världens största skeppbyggarnationer och ligger långt framme när det gäller produktionen av produktion av bilar och petrokemiska produkter. Sydkorea är en av världens ledande fiskarnationer men den positionen är idag hotad av överfiske. Täta band mellan landets politiker och personer i näringslivet har varit ett problem i Sydkoreas ekonomiska politik. Landet har varit drabbad av flera stora korruptionsskandaler och två av landets tidigare presidenter har blivit fängslade efter avslöjande av ekonomiska brott. Sydkorea blev hårt drabbat av den asiatiska finanskrisen på slutet av 1990-talet och den globala finanskrisen 2008-2009. Sedan dess har ekonomin stabiliserats.

Kort om

Sydkorea

Huvudstad:

Seoul

Etniska grupper:

Koreaner, andra/ospecificerad/ingen

Språk:

Koreanska, engelska

Religion:

Kristna 31,6 %, buddhister 24,2 %, andra/ospecificerad/ingen

Befolkningsmängd:

49 750 234

Areal:

99 720 kvadratkilometer

Valuta:

Won

BNI per citizen:

34 549 PPP$

Nationaldag:

15 augusti

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017