Hopp til innhold

Syrien

Arabrepubliken Syrien

Syrien, tidigare centrum för en av världens äldsta civilisationer, är idag ett oljeproducerande land med en autoritär regim och stor befolkningsväxt. Under 2011 utbröt det ett uppror i Syrien som har utvecklats till ett blodigt inbördeskrig som fortfarande pågår.

Uppdaterat 23.03.2015

Geografi och miljö

Syrien består i huvudsak av berg och slätter som bereder ut sig över tre fjärdedelar av landet. Slätt- och fjällandskapet är lokaliserat mitt i landet, mellan det fuktiga kustområdet i väst och det halvtorra ökenområdet i sydöst. På grund av en liten mängd nederbörd på slätterna har myndigheten satt igång ett stort bevattningsprojekt för att förbättra kvaliteten på och öka andelen jordbruksland. Utsläpp från avlopp och föroreningar från olje- och industrisektorn har parallellt med en ökande befolknings växt lett till brist på rent vatten. Frånvaro av nederbörd har också förorsakat problem såsom avskogning, överbetning, jorderosion och torka.

1972
2005

Damaskus är den äldsta staden i världen som fortfarande är bebodd. Endast år 2005 hade staden en befolkningstillväxt på 27 procent. Läs mer

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Syrien, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Syrien var långt tillbaka i tiden ett viktigt genomfartsland för handeln i regionen samt för migranter och krigståg. Sedan 1516 och fram till slutet av det första världskriget var Syrien en del av det turkiska osmanska riket. År 1920 blev Syrien franskt protektorat och fick först sin självständighet år 1944. Under Sexdagarskriget som startade år 1967 miste Syrien Golanhöjderna till Israel. Syrien försökte att ta tillbaka området år 1973 men misslyckades. Förhållandet till grannlandet Israel har sedan dess varit ansträngt. År 1970 kom Hafez al-Assad, från det arabiska socialistiska Baath-partiet, till makten genom en icke-blodig militärkupp. Den auktoritära regimen har haft kontrollen sedan dess och då presidenten avled, år 2000, tog hans son Bashar al-Assad över makten. År 1976 gick Syrien sig in i det libanesiska inbördeskriget. Först år 2005 drog Syrien ut sina trupper ur landet efter press från det internationella samhället och den libanesiska oppositionen.

Samhälle och politik

Formellt är Syrien en parlamentarisk republik, men i praktiken har landet fungerat mer som en auktoritär regim. Makten är i huvudsak koncentrerad hos presidenten och hans närmaste rådgivare från militären och säkerhetspolisen. Oppositionen i landet förtrycks och det finns liten respekt för de mänskliga rättigheterna. Syrien har sedan 1979 stått på USA:s terrorlista och de amerikanska myndigheterna har också infört en handelsblockad mot Syrien. Orsaken till detta är bland annat att Syriens president beskylls för att stötta den libanesiska shiamuslimska militära organisationen Hizbollah. I mars 2011 utbröt det ett folkligt uppror i Syrien riktat mot president Bashar al-Assads styre. Upprorsmännen krävde Assads avgång, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Presidenten upphävde det undantagstillstånd som varit i kraft sedan 1963 och utlovade politiska reformer. Samtidigt slog regimen ned upproret med våld och situationen utvecklades till ett inbördeskrig. Assad-regimen har stor tillgång till vapen och använder sig av kraftigt våld för att behålla makten. Samtidigt har regimen förlorat kontrollen i stora delar av landet där olika oppositionsgrupper har fotfäste. Den islamska staten (IS) som kontrollerar stora delar av Irak har även kontroll över stora delar av Syrien. Människorättsorganisationer och FN har uttryckt oro för regimen och rebellstyrkornas användning av terror och våld mot befolkningen.

Ekonomi och handel

Syriens ekonomi och handel är huvudsakligen baserat på jordbruk, industri och olja. Olja är landets viktigaste inkomstkälla. Tidigare importerade Syrien i huvudsak råvaror från andra länder, men idag, på grund av myndigheternas ökade satsning på jordbrukssektorn  producerar och exporterar Syrien egna jordbruksprodukter såsom bomull, frukt och grönsaker. Stora delar av Syriens näringsverksamhet, också oljeproduktionen, är ägd och kontrollerad av staten. Sedan 1990-talet har myndigheterna gradvis försökt att reformera och liberalisera ekonomin, men tillsvidare har de inte lyckats att bli en integrerad del av den globala världsmarknaden. Nästan 60 procent av befolkningen är under 20 år och arbetslösheten ligger på runt 20-25 procent.

Kort om

Syrien

Huvudstad:

Damaskus

Etniska grupper:

Araber 90.3%, Kurder, Armenier, och övriga 9.7%

Språk:

Arabiska (officiellt), kurdiskspråkliga och armeninen språkliga minoriteter. Franska och engelska är till viss del använt

Religion:

Sunnimuslimer 74 %, alawitter, druser och andra muslimska minoriteter 16 %, kristna (olika inriktningar) 10 %, judar (små samhällen i Damaskus, Al Qamishli och Aleppo)

Befolkningsmängd:

22 264 996

Government:

Parlamentarisk republik

Areal:

185,180 kvadratkilometer

Valuta:

Syriskt pund

Nationaldag:

17 april

Satellitbilder

Urbanisering: Damaskus

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017