Hopp til innhold

USA

United States of America (Amerikas förenta stater)

USA är världens enda kvarvarande supermakt. Landet är det fjärde största i världen och är känt för stora variationer i klimat, landskap, flora och fauna.

Uppdaterat 10.09.2013

Geografi och miljö

USA är världens fjärde största land. Landskapet är varierat, med slätter som sträcker sig från Atlanten mot skogsklädda kullar i öster. Mississippi-Missourifloden, världens fjärde största flodsystem, genomskär USA och rinner ut i Mexikanska golfen. Stora slätter karaktäriserar landskapet väster om bergskedjan Klippiga bergen. Områdena väster om bergskedjan domineras av öken och platåliknande klippformationer som Grand Canyon. Sierra Nevada-bergen sträcker sig längs Stillahavskusten, parallellt med Klippiga bergen. Mount McKinley på 6 194 meter över havet är landets högsta berg och beläget i Alaska. Största delen av USA har ett tempererat klimat, men det tropiska klimatet dominerar i Hawaii och Florida medan Alaska har ett arktiskt klimat. Höga utsläpp av koldioxid (CO2) utgör ett stort miljöproblem. Användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förorenar grundvattnet, och brist på dricksvatten i vissa områden kräver reglering av konsumtionen.

1973
2002

Miamis expandering hotar Everglades träskområden. Läs mer

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i USA, skulle vi behöva 3.8 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska utgrävningar har visat spår av vikingar i vad som idag är USA, men området koloniserades inte av européer förrän år 1500. År 1776 bröt sig 13 kolonier på Atlantkusten loss från Storbritannien, vilket ledde till bildandet av USA. Landexpansion skedde successivt, och först 1853 fick USA sin nuvarande omfattning. De två delstaterna Alaska och Hawaii införlivades 1959. 1861 utbröt ett inbördeskrig mellan nord- och sydstaterna. Sydstaterna kapitulerade 1865, vilket resulterade i avskaffandet av slaveriet. Inbördeskriget var viktigt när det gäller strategi- och vapenutveckling, och första världskriget stärkte USA:s rykte som en militärmakt. USA klarade sig bra under andra världskriget och blev den första permanenta medlemmen i FN:s säkerhetsråd. Landet är den enda kvarvarande supermakten efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. USA utsattes 2001 för terroristattacker och har sedan dess gått i spetsen för kampen mot terrorism.

Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 stater. De federala myndigheterna (presidenten, regeringen m.fl.) ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan staterna. Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 gäller fortfarande, men med vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar. USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.

Ekonomi och handel

USA är en av världens ledande ekonomiska makter. Det fria marknadssystemet har traditionellt präglat landets ekonomi och det betonas att myndigheterna ska verka för ett välfungerande näringsliv utan att lägga sig i allt för mycket. På grund av variationer i läge, naturresurser, klimat, transporter och kommunikationer har USA en diversifierad näringsstruktur med stora regionala skillnader. Servicesektorn står för huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP), följt av industri, gruvdrift och bygg- och anläggningsverksamhet. Landet ligger långt fram inom forskning och utveckling. Utrikeshandeln är viktig för USA, och på senare år har tyngdpunkten för handeln flyttats från Europa till Asien. USA har varit en drivande kraft vid bildandet av frihandelsorganisationen WTO och frihandelsavtal som NAFTA. Landet har ett välutvecklat vägnät som täcker i stort sett hela landet. De stora avstånden har resulterat i en välutvecklad civil luftfart, särskilt vad gäller passagerartrafik.

Finanskrisen år 2008 skapade en lågkonjunktur i USA. BNP sjönk, arbetslösheten steg och den amerikanska staten gick in med omfattande åtgärder (bl.a. ekonomiskt understöd). Även om situationen har blivit bättre på senare år har USA fortsatt med åtgärder för att få igång ekonomin igen.

1989
2004

I tillflödesområdet till Green River i USA byggs det oljebrunnar i ett rasande tempo utan att man har tillsatt tillräckliga åtgärder för att värna sårbara områden. Läs mer

 

Utrikespolitik

USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med i stort sett alla världens länder. Inget annat land har en lika stor militär slagkraft, mycket tack vare USAs teknologiska framgångar. Som en stormakt har USA intressen över hela världen. USA handlar mycket med andra länder och som ett av världens rikaste länder kan USA, i varierande grad, utsätta press på andra länder i säkerhetsrådet.

Amerikansk utrikespolitik sätter de mänskliga rättigheterna och frihet högt, men dessa värden hamnar ibland i konflikt med landets egenintresse. USA är aktivt involverad i många länder för att stötta USA-vänliga regeringar eller för att motverka de regeringar som är kritiska mot USA. Detta görs i form av pengar, vapen, tränings- eller utbildningsprogram, och ibland med direkta militära interventioner.

USA är ett av världens mäktigaste land och USA arbetar aktivt för att förbli det. Ett exempel är USA:s militära budget: skapar man en lista över de 10 länder som lägger mest pengar på militären är USA högst upp - och lägger mer pengar på militären än de andra nio länderna tillsammans.

Kort om

USAs flagg

Huvudstad:

Washington

Etniska grupper:

Språk:

Engelska 82,1 %, spanska 10,7 %, andra indoeuropeiska språk 3,8 %, asiatiska och stillahavsspråk 2,7%, andra 0,7 %. På Hawai är hawaiiska officiellt språk. (2000)

Religion:

Protestanter 51 %, romersk-katoliker 24 %, mormoner 1,7 %, andra kristna 1,6 %, judar 1,7 %, muslimer 0,6 %, andra/ospecificerat/ingen 18,6% (2007)

Politisk ledare:

President Barack Obama

Befolkningsmängd:

325 127 634

Government:

Konstitutionell federal republik

Areal:

9 831 510 Km2

Valuta:

Dollar

BNI per citizen:

55 837 PPP$

Nationaldag:

4 Juli

Satellitbilder

Avskogning: Tensas River

Olje- och gasindustri: Green River

Urbanisering: Everglades

Urbanisering: Las Vegas

Vulkan: Mt. Saint Helens

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017