Hopp til innhold

Uganda

Republiken Uganda

Uganda är ett land som är rikt på naturresurser, men dåliga ledare och många interna oroligheter har lett till att landet idag kämpar med fattigdom och en svag ekonomi.

Uppdaterat 30.10.2013

Geografi och miljö

Den centralafrikanska platån utgör tre fjärdedelar av Ugandas landareal och det mesta av landet ligger cirka 900 meter över havet. Klimatet är i huvudsak tropiskt och temperaturen håller sig stabil på runt 22 grader. Savannen täcker stora delar av landet, särskilt efter att det mesta av landets regnskog har blivit nedhuggen. Victoriasjön delas mellan Uganda, Tanzania och Kenya, och bildar delvis Ugandas gräns i söder. Den tidigare så fiskrika sjön hotas idag av allvarliga miljöproblem. Multinationala sällskap med trålare ödelägger fiskbeståndet med överfiske. I tillägg är delar av sjön i färd med att gro igen som en följd av stora mängder vattenhyacinter och för att vattenståndet hela tiden är sjunkande. Krypskytte, avskogning, överbetning och jorderosion är andra miljöproblem som Uganda sliter med.

1995
2001

I Victoriasjön har man klarat att få bukt med de aggressiva vattenhyacinterna som ständigt lade under sig nya områden på 1990-talet. Läs mer

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Uganda, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det nordliga Uganda var bebott från år 3000 f.Kr. av folk som hade invandrat från Nubia. Senare kom bland annat bantutalande folk västerifrån, och folk från hamittisk härstamning från nordöst. I de nordliga områdena utvecklade det sig efter hand olika klansamhällen, medan man i söder fick olika kungadömen. Från runt 1840 blev nordområdena angripna av egyptiska och sudanska slavhandlare och kort tid efteråt kom den första europeiska upptäckaren till landet. År 1890 ingick England och Tyskland ett avtal som gjorde att Uganda fick status som brittisk protektorat. Därefter var landet under brittiskt styre fram till det fick sin självständighet år 1962. Efter nio år med orolig demokrati, tog översten Idi Amin makten i en militärkupp år 1971. Efter en brutal och korrupt period som landets ledare, blev han störtad år 1979. Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, har suttit i makten sedan 1986.

Samhälle och politik

Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, tog makten i samband med en statskupp år 1986. I många år höll Väst fram Museveni som ett exempel på förföljning, men de senaste åren har kritiken mot honom ökat. Trots att ett flerpartisystem infördes år 2005 domineras ugandisk politik av Museveni och hans parti. År 2011 blev Museveni omvald till president. Perioden efter valet var präglat av en strid mellan presidenten och oppositionen med anklagelser om valfusk. Politikerna har på senare år fått kritik för att slagit ned demonstrationer och politiska samlingar som oppositionen har anordnat. År 2010 blev huvudstaden Kampala utsatt för två terrorattentat något som den islamistiska militärgruppen Al-Shabaab från Somalia tog ansvaret för. Efter att ha terroriserat befolkningen i norra Uganda i över 20 år blev rebellgruppen Lord Resistance Army (LRA) utdrivna ur landet. HBTQ personer blir ofta utsatta för diskriminering och homosexualitet är förbjudet i Uganda.

Ekonomi och handel

80 procent av Ugandas befolkning är bönder och landet är självförsörjande när det gäller mat. Kaffe är den klart viktigaste exportvaran och har i perioder stått för 90 procent av landets exportinkomster. Landet är därför synnerligen sårbart för kaffepriserna på världsmarknaden. Uganda hade en relativt bra ekonomisk utgångspunkt då landet blev självständigt år 1962. Idi Amin utvisade emellertid i sin regeringstid det som var utländsk expertis och näringsliv, vilket drabbade landets ekonomi svårt. Under de senare åren har både den långvariga konflikten med LRA och att landet är hårt drabbat av AIDS-epidemin fått allvarliga konsekvenser för den ugandiska ekonomin. Även om landet fortfarande kan anses vara mycket fattigt har landet upplevt en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Särskilt stor har tillväxten varit i tjänstesektorn och i landets matproduktion.

Kaffeproduktionen har emellertid blivit hårt drabbat av den globala finanskrisen. Faktorer som motverkar den ekonomiska tillväxten i landet är korruption, dålig infrastruktur och stor befolkningstillväxt. De senaste årens oljefyndigheter i Uganda har skapat förväntningar om att Ugandas ekonomi kommer att förbättras.

1978
2006

Virungavulkanerna är hem till mer än hälften av världens överlevande 700 bergsgorillor. Området är värnat och därmed skyddad mot mänsklig påverkan. Läs mer

Kort om

Uganda

Huvudstad:

Kampala

Etniska grupper:

Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, bunyoro 2.7%, andra/ospecificerad/ingen 29,6 % (2002)

Språk:

Engelska, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariska språk, swahili, arabiska

Religion:

katoliker 41.9%, protestanter 42%, musimer 12.1%, andra/ospecificerat/ingen 4% (2002)

Politisk ledare:

Yoweri Museveni (president)

Befolkningsmängd:

40 141 262

Government:

Republik

Areal:

236 040 kvadratkilometer

Valuta:

Ugandisk shilling

BNI per citizen:

1 825 PPP$

Nationaldag:

9 oktober

Satellitbilder

Glaciär: Rwenzoriglaciären

Naturbevarande: Nationalparken Virunga

Naturförvaltning: Victoriasjön

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017