Hopp til innhold

Zambia

Republiken Zambia

Zambia införde ett demokratiskt styrelsesätt år 1991. Trots den ekonomiska tillväxten under de senaste decennierna forsätter de flesta invånarna att vara mycket fattiga.

Uppdaterat 30.10.2013

Geografi och miljö

Zambia gränsar mot åtta länder och saknar en havskust. Landet ligger på den sydafrikanska högplatån och de flesta landområdena ligger på mellan 900 och 1300 meter över havet. I stora delar av Zambia finns det karg mark men längs de största floderna finns det bördiga marker. Zambezi, Afrikas fjärde längsta flod, rinner från nordväst till sydöst där floden skapar en naturlig gräns med Zimbabwe. Längs denna gräns finns Victoriafallen som är Zambias och Zimbabwes viktigaste turistattraktion. I norra Zambia finns det tre stora insjöar där Tanganykia är den största. Runt Bangweulusjön ligger världens största träskområde. Zambia har ett tropiskt klimat med tre årstider. Mellan december och april är det regnperiod, där den mesta nederbörden kommer i norra Zambia. Resten av året är det torrt och temperaturen ökar från september och fram tills regnet kommer. Temperaturen håller sig dock på behaglig nivå på grund av höjden. I Zambia finns det flera nationalparker men tjuvjakt hotar djurlivet. Det drivs också omfattande avskogning, något som ökar risken för jorderosion under regnperioden. Ett annat miljöproblem är luftföroreningen vid koppargruvorna.

1972
2006

Koppargruvorna i Copperbeltprovinsen ger många arbetsplatser, men utvecklingen drabbar skogsområdena i regionen. Läs mer

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Zambia, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

För omkring 2000 år sedan kom bantufolket tonga till Zambia. Folket slog sig ned i söder och trängde bort pygméerna, som hade bott i området i flera tusen år. Efter detta invaderade flera bantufolk olika delar av landet och etablerade kungadömen. Eftersom Zambia saknar kust tog det lång tid innan européerna intresserade sig för landet, men på 1500-talet kom araber och portugiser till området runt Zambezifloden. Där drev de i flera hundra år handel med elfenben, slavar och koppar. Denna handel gynnade de lokala kungarna. På 1850-talet reste upptäcktsresaren och missionären David Livingstone genom Zambia och med honom följde flera europeiska missionärer och bosättare. Storbritannien gav år 1890 tillåtelse för ett stort brittiskt företag att utnyttja Zambias råvaror och arbetskraft. På så sätt fick Storbritannien ett större inflytande i området. År 1924 blev Zambia en brittisk koloni. Under Storbritannien utvecklades koppargruvorna vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Zambias befolkning fick dock inte ta del av välståndet och motståndet mot kolonialherrarna ökade. År 1964 blev Zambia självständigt. Kenneth Kaunda, ledare av självständighetspartiet United National Independence Party (UNIP), blev landets första president. Några år senare införde Kaunda ett enpartistyre.

Samhälle och politik

Motståndet mot Kaunda och enpartisystemet ökade under 1980-talet. Efter ett kuppförsök år 1990 gick Kaunda med på att införa flerpartisystem och samma år blev partiet Movement for Multi-party Democracy (MMD) grundat. År 1991 genomfördes val och Frederick Chiluba, ledaren för MMD, blev Zambias nya president. MMD satt vid makten fram till år 2011 då Patriotic Front (PF) vann både president- och parlamentsvalet. Presidenten har stor makt men kan inte väljas för mer än två perioder. Förutom det folkvalda parlamentet har Zambia ett råd som består av 27 traditionella ledare från landets nio provinser. Efter att Zambia blev självständigt har landet snabbt urbaniserats. Detta har skapat en bostadsbrist, stor arbetslöshet och en växande slum i städerna. Zambias befolkning blir allt yngre, något som kan förklaras av HIV/AIDS-epidemin som drabbat landet hårt. Återkommande torka gör tillgången till mat osäker och omkring hälften av alla barn under fem år i Zambia är kroniskt undernärda.

Ekonomi och handel

Även om Zambia upplevde en stark ekonomisk tillväxt under 2000-talet är landet fortfarande fattigt. Innan uppgångsperioden hade Zambia genomgått en 30 år lång ekonomisk kris. Zambias ekonomi är mycket beroende av kopparindustrin och varierar med kopparpriserna på den internationella marknaden. Landets regering försöker idag att skapa en ekonomi som baseras på andra produkter än koppar. Därför har exportintäkterna från jordbruksprodukter och textil ökat de senaste 20 åren. Det finns mycket outnyttjad jordbruksmark som kan skapa inkomster på sikt. Dessutom finns det stor potential inom turistnäringen. Under den globala finanskrisen år 2008 stannade den ekonomiska tillväxten upp. Flera koppargruvor tvingades att stänga samtidigt som majsskörden slog fel. Trots detta klarade sig Zambia bättre än många av sina grannländer under krisen och tillväxten har fortsatt. Emellertid har inte tillväxten inte hjälpt befolkningen ta sig ur fattigdomen. De flesta zambier lever på självförsörjningsjordbruk, något som är sårbart i ett land som ofta drabbas av torka.

Kort om

Zambia

Huvudstad:

Lusaka

Etniska grupper:

Afrikanska stammar 99,5 %, (inkluderar Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda), andra/ospecificerad/ingen 0,5 % (2000)

Språk:

Memba (officiell) 30,1 %, nyanja (officiell) 10,7 %, tonga (officiell) 10,6 %, lozu (officiell) 5,7 %, chewa 4,9 %, nsenga 3,4 %, tumbuka 2,5 %, lunda (officiell) 2,2 %, kaonde (officiell) 2 %, lala 2 %, luvale (officiell) 1,7 %, engelska (officiell) 1,7 %, andra 22,5 % (2000)

Religion:

Kristna 50-75 %, muslimer och hinduister 24.49 %, naturreligioner 1 %

Befolkningsmängd:

15 519 604

Government:

Republik

Areal:

752 618 kvadratkilometer

Valuta:

Zambisk kwacha

BNI per citizen:

3 853 PPP$

Nationaldag:

24 oktober

Satellitbilder

Avskogning: Copperbelt

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017