Hopp til innhold

 

Analfabeter

Analfabeter

Figuren visar hur många procent kvinnor och män som inte kan läsa och skriva i olika delar av världen.

Talen i figuren visar genomsnittet analfabeter för de olika världsdelarna och är mätt bland personer över 15 år. Figuren är huvudsakligen baserad på data från UNESCO:s statistiska institut och är insamlad mellan år 2005-2008.

Det är inte data för alla länder i världen. Många utvecklade länder som exempelvis USA, Kanada, Norge och Tyskland ingår inte i undersökningen. Detta är på grund av att det är omöjligt att räkna ut genomsnittet i Nordamerika. Datan för Europa är också osäker eftersom många länder i regionen saknar data.

Det är också värt att notera att det finns stora skillnader internt i länderna i de olika regionerna. Exempelvis är 85 procent av kvinnorna i Niger analfabeter medan det i Sydafrika endast är 12 procent.

Last ned "Andel analfabeter"

Svenska FN-förbundet © 2017