Hopp til innhold

 

Andel av befolkningen som bor i städer (på norska)

Andel av befolkningen som bor i städer (på norska)

Över hälften av världens befolkning bor i städer.

För första gången någonsin bor hälften av världens befolkning i städer. Nästan all framtida befolkningstillväxt kommer att ske i städerna. I utvecklingsländerna kommer de flesta städer att fördubbla sin storlek innan år 2025. I utvecklingsländerna bor idag 33 % av befolkningen i slumområden.

Städer innebär dock även möjligheter. I städerna går fler flickor i skolan, det finns en bättre tillgång på hälso- och vårdtjänster och det finns fler och mer välbetalda jobb i städerna.

Städer använder mindre energi och förorenar mindre per invånare än på landsbygden. Städer tar upp endast 3 procent av jordens landyta. Således ger städer plats till naturen.

Svenska FN-förbundet © 2017