Hopp til innhold

 

Arktis: ett exempel på ett ekosystem i havet (på norska)

Arktis: ett exempel på ett ekosystem i havet (på norska)

Ett ekosystem är en gemenskap av levande organismer som lever i samspel med den miljö som omger dem.

Exempel på ekosystem är sjöar, berg, havet eller en skog.

I systemet skapar organismer en näringskedja. Detta innebär att en organism livnär sig på en annan som i sin tur är beroende av ett tredje för att överleva (osv.).

Hela biosfären är ett ekosystem. Biosfären = området i och runt om i världen där det finns ett liv.

Biosfären inkluderar: vatten (hydrosfären), mark (litosfären) och luft (lägre atmosfären)

Vad visar figuren?

Figuren ovan visar ett ekosystem runt isen i Arktis. Här lever arter som mikroorganismer, fisk, fåglar och däggdjur. De olika arterna använder isen på olika sätt på grund av olika behov.

I detta system är alger kärnan. Vissa alger ligger kvar på isen, några faller av och flyter runt i havet och andra faller till botten. På olika djup blir alger mat för olika organismer.

Figuren är skapad av Globalis.

Svenska FN-förbundet © 2017