Hopp til innhold

 

 CO2-utslippene øker

CO2-utslippene øker

Figuren viser økningen i CO2-utslipp siden slutten av 1950-årene

FNs klimapanel sier i sin femte klimarapport at konsentrasjonen av karbondioksid (CO2), metan og lystgass i atmosfæren er større enn den har vært de siste 800 000 årene.

Konsentrasjonen av CO2 har økt med 40 prosent siden førindustriell tid (1750). Hovedårsaken til dette er utslipp fra fossil brensel, og fra endringer i bruk av landareal. (For eksempel avskoging).

Havet har absorbert rundt 30 prosent av CO2en mennesker har sluppet ut, noe som har ført til at havet forsures.

Problemet med høye CO2-utslipp er at de fører til at temperaturen på kloden stiger. Klimaendringene får store konsekvenser for livet på jorda.

Last ned "CO2-utslippene øker"

Svenska FN-förbundet © 2017