Hopp til innhold

 

Koncentration av CO2 i atmosfären (på norska)

Koncentration av CO2 i atmosfären (på norska)

Figuren visar ökningen av koncentrationen av CO2 i atmosfären sedan år 1870.

Människoskapade klimatförändringar beror på växthuseffekten där koldioxid (CO2) spelar en central roll. CO2 finns naturligt i atmosfären, men ökningen i koncentrationen av CO2 och andra gaser i atmosfären har lett till en förstärkt växthuseffekt.

Det finns flera koldioxidlager i naturen där de viktigaste är atmosfären, skogarna och havet. Koldioxid förvaras även i kol, olja och gas i berggrunden. I skogarna lagras koldioxid i allt levande och dött material som är skapad genom fotosyntes.

Från den industriella revolutionen (cirka år 1750) har det varit en ökning i CO2-utsläppen, särskilt de senaste 50 åren. Orsaken är först och främst användningen av fossila bränslen, men också från avverkning av skog. I början handlade det om förbränning av kol, men idag handlar det också om utsläpp från bilar, flyg och andra transportmedel som drivs av fossila bränslen.

CO2-utsläppen är nu långt högre än det som skogarna och haven kan absorbera vilket leder till att koncentrationen i atmosfären stiger.

Figuren är översatt av norska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet © 2017