Hopp til innhold

 

Kvinnir i parlament (på norska)

Kvinnir i parlament (på norska)

Figuren visar länderna med högst och lägst andel kvinnor i parlamentet.

Kvinnor är i minoritet i nästan alla världens parlament. Detta beror dels på kvinnors generellt dåliga tillgång till utbildning, kulturella normer och dels vad för slags arbeten kvinnor traditionellt har haft. Parlamentet antar lagar och andra viktiga beslut. Det är därför ett stort problem att kvinnor hålls utanför. Statistiken är insamlat och publicerat av den interparlamentariska unionen (ITU)

Kvinner i nasjonalforsamling

Svenska FN-förbundet © 2017