Hopp til innhold

 

Sexuellt våld mot kvinnor i konflikter (på norska)

Sexuellt våld mot kvinnor i konflikter (på norska)

Figuren visar exempel från konflikter under de senaste 20 åren.

Under väpnade konflikter är kvinnor och flickor särskilt sårbara för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Sexuellt våld blir ibland använt som en strategi i konflikten för att skrämma folk på flykt eller som ett led i etnisk rensning.

Bristen på ett fungerande polis- och rättsväsende gör det svårt att arrestera och ställa gärningsmännen till rätta. Risken för att få straff för sexuella övergrepp är därför minimal i en konfliktsituation.

Last ned "Seksuell vold mot kvinner i konflikter"

Svenska FN-förbundet © 2017