Hopp til innhold

 

Spridning av främmande arter i havet (på norska)

Spridning av främmande arter i havet (på norska)

Fartygstrafiken är ett stort hot för den biologiska mångfalden i havet eftersom vallastvattnet fartygen har med sig sprider arter till platser där de inte hör hemma.

En stor del av världens handel sker med hjälp av fartyg. Varor fraktas från öst till väst på stora containerskepp. Skeppens drivmedel (tjockolja) är inte miljövänligt och förorenar haven och hamnarna de befinner sig i. Under de senaste åren har dock ett annat problem uppstått; ballastvattnet.

När ett skepp lämnar en hamn pumpar man in vatten i ballasttankarna. Detta gör skeppet stabilt. När skeppet når en ny hamn så pumpas vattnet ut igen. I ballastvattnet följer det med en mängd passagerare som fisk, maneter och små organismer. Dessa arter stör det biologiska mångfalden där de släpps ut och i värsta fall förstör de den biologiska mångfalden. Det finns exempel på att främmande arter äter upp lokala arter på sina nya levnadsställen. Enligt statistik från FN:s sjöfartsorganisation (IMO) fraktas mer än 3000 olika arter mellan världshaven varje dag. År 2004 blev ballastkonventionen antaget för att reducera utsläppen. Trots detta fraktas mer än 10 miljarder ton ballastvatten runt världens hav varje år.

Figuren är framtagen av norska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet © 2017