Hopp til innhold

De alliansfria staternas organisation

En internationell organisation med 121 stater som ser sig själva som neutrala i förhållande till de stora maktblocken. Organisationen fokuserar bland annat på kampen för nationellt oberoende, utplåning av fattigdom samt ekonomisk utveckling.

Alliansfria stater

Medlemsländerna i organisationen representerar 55 % av jordens befolkning och nästan två tredjedelar av FN:s medlemmar.

Gruppen med alliansfria stater var ursprungligen menad att vara en lika tät allians som NATO och Warszawapakten, men samarbetet har inte varit lika omfattande och många medlemmar har ändå valt en av stormakternas sidor; Kuba hade exempelvis täta förbindelser med Sovjetunionen.

Organisationen har haft problem med att hitta en relevant roll efter det kalla krigets slut.

Medlemmar (121)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017