Hopp til innhold

Arktiska rådet

Arktiska rådet bildades 1996 i samband med Ottawa deklarationen. Länder som har territorier nära den arktiska regionen påtog sig då att samarbeta angående miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar som kopplas till Arktis.

Arktiska rådet

Det är medlemsstaterna som har befogenhet att fatta beslut, men organisationer som företräder de olika ursprungsbefolkningarna i Arktis är "permanenta deltagare" i rådet och olika andra länder har observatörsstatus.

Den centrala delen av samarbetet handlar om miljön och om det arktiska ekosystemet. Arktis är rikt på naturresurser, men det måste tas hänsyn till de särskilt utsatta områden och den inhemska befolkningen som bor i dessa.

Rådet har sex arbetsgrupper bestående av forskare och experter från medlemsstaternas regeringar. Deras arbete ingår att begränsa föroreningar, övervaka miljöutmaningar, bevara Arktis biologiska mångfalden och marina miljö, hållbar utveckling och att säkerställa beredskap av miljökatastrofer.

Medlemmar (8)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017