Hopp til innhold

Brasil-Russia-India-China-South Africa (BRICS)

BRICS består av länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. BRICS är huvudsakligen ett handelssamarbete, men länderna försöker även samarbeta på andra områden.

BRICS

BRICS är ett samlingsnamn för de fem länder med en snabbt växande ekonomi samt representerar "världen utanför väst". BRICS utgör ofta en motvikt till G7-länderna. Begreppet användes först informellt om Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC) år 2001, men länderna hade sitt första möte år 2009 och beteckningen blev mer formell. År 2011 blev även Sydafrika inräknad i gruppen. BRICS omfattar nästan 3 miljarder av jordens befolkning.

De gemensamma dragen för länderna är att de är angelägna om statens suveränitet. De menar ofta att andra länder och FN inte ska blanda sig in i inre angelägenheter. Länderna samarbetar med handelsfrågor och ekonomiska frågor, dock har länderna också uppnått en samlad säkerhetspolitik; med sanktioner mot Iran, en samlad ståndpunkt om invasionen av Libyen samt om nedgången i den globala ekonomin.

BRICS önskar större inflytande och tillväxt i världsekonomin samt ett nytt valutasystem utan US-dollar och Euro. De är kritiska till Världsbankens och den internationella valutafondens (IMF) organisering, men länderna har inte kommit med alternativa lösningar.

Även om länderna är stora och kan utöva stort inflytande är länderna mycket olika varandra med stora inrikespolitiska utmaningar. På grund av detta har BRICS inte alltid lyckats utgöra en enad front i den globala politiken.

Medlemmar (5)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017