Hopp til innhold

Europarådet

Europarådet arbetar med att utveckla gemensamma demokratiska principer i hela Europa med utgångspunkt i Europakonventionen, som antogs år 1950.

Europarådet

Europarådet grundades år 1949 och består av tre forum där representanter från medlemsländerna möts på olika nivåer. Överst står ministerkommittén, som består av alla medlemsländernas utrikesministrar. Dessutom har Europarådet en församling för de folkvalda från medlemsländernas nationalförsamlingar och en kongress för folkvalda från kommunal och regional nivå bland medlemsländerna.

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet eller Ministerrådet.

Medlemmar (47)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017