Hopp til innhold

FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter upprättades av FN:s generalförsamling år 2006. Rådet ersatte FN:s kommission för mänskliga rättigheter, som hade huvudansvaret för FN:s arbete med mänskliga rättigheter mellan år 1946 och år 2005.

FN:s MR-råd

FN:s råd för mänskliga rättigheter upprättades för att tillgodose den starka kritiken som uttryckts genom åren mot FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Huvudinvändningen mot den gamla kommissionen var att medlemsländerna möttes sällan och att länder kunde få en plats i kommissionen trots grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

FN:s råd för mänskliga rättigheter koordinerar och främjar FN:s arbete för de mänskliga rättigheterna och styr över ett stort antal mindre kommittéer med speciellt ansvar för olika kärnrättigheter. Rådet är placerat under Generalförsamlingen, något som ger en helt annan tyngd än den tidigare kommissionen som låg under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Medlemmarna väljs för tre år åt gången. De olika regionerna har ett fast antal medlemmar efter befolkningsstorlek, dessa är fördelade på följande sätt; Afrika 13, Asien 13, Latinamerika och Karibien 8, Östeuropa 6, Västeuropa och andra 7.

Den 1 mars 2011 suspenderade FN:s generalförsamling Libyen från rådet till följd av de libyska myndigheternas våldsamma reaktion på fredliga demonstrationer från landets invånare. I november år 2011 fick Libyen tillbaka rätten att vara medlem.  

Medlemmar (47)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017