Hopp til innhold

Den internationella straffdomstolen (ICC)

Den internationella straffdomstolen (ICC) är en oberoende och opartisk permanent domstol som inte är underlagt FN.

ICC

ICC efterforskar, åtalar och dömer i rättsmål mot personer som är anklagade för de allvarligaste förbrytelserna som folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. ICC tar på sig de allvarligaste fallen samt rättsfall som inte straffas av det nationella rättsväsendet. Domstolen upprättades för att bidra till ett slut för straffrihet, det vill säga personer som begår förbrytelser som nämnts och slipper straff.

ICC:s jurisdiktion och verksamhet regleras av Roma-stadgarna, som antogs år 1998. Domstolen upprättades officiellt år 2002 då 60 länder förpliktade sig att följa domstolens stadgar. Stadgarna kan du hitta här.

Den internationella straffdomstolen har endast befogenheter där:

  1. den anklagade kommer från ett land som ratificerat stadgarna;
  2. förbrytelserna har genomförts i ett land som ratificerat stadgarna; eller
  3. FN:s säkerhetsråd tar saken till domstolen oberoende av den anklagades hemstat eller var förbrytelsen genomfördes

Domstolen har också befogenheter i rättsfall där den anklagade är från ett land eller har begått förbrytelsen i ett land som inte har ratificerat stadgarna men på en eller annat sätt har accepterat domstolens jurisdiktion.

Alla länder som har anslutit sig till ICC förpliktar sig att arrestera personer som ICC har utlyst en arrestorder på. Länder som inte har undertecknat Roma-stadgarna är dock inte förpliktade att arrestera personer som är efterlysta av domstolen.

ICC:s jurisdiktion är tidsbegränsad. Det vill säga domstolen har befogenheter i rättsfall som skedde efter den 1 juli år 2002 då domstolen upprättades. Stater som har anslutit sig till domstolen under ett senare tillfälle kan själva bestämma om de vill ge ICC befogenheter för händelser som skedde efter 2002 eller om ICC endast ska ha befogenheter från det datum då landet ratificerade avtalet.

Medlemmar (124)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017