Hopp til innhold

Den internationella valutafonden (IMF)

The International Monetary Fund (IMF) grundades år 1944. Huvudmålet med organisationen är att säkra stabilitet och förutsägbarheten i världsekonomin.

IMF

I likhet med Världsbanken blev IMF upprättat under Bretton Woods-konferensen år 1944. 49 av världens rikaste länder enades om regler för internationell handel. Huvudmålet med att upprätta Världsbanken och IMF var att förebygga svängningar i världsekonomin och avvärja framtida finanskriser. Medlemskapet i fonden är obligatorisk för länder som vill ansluta sig till Världsbanken.

IMF:s viktigaste uppdrag är att se till att den internationella valuta- och handelssystemet håller sig i balans. Genom årliga utvärderingar av alla medlemsländer uppskattar fonden vad som bör göras för att undvika en överhettning av världsekonomin. Fonden ger teknisk och ekonomisk assistans samt lånar ut pengar till missgynnade länder.

I likhet med Världsbanken har IMF utsatts för stark kritik för sitt arbete med fattigdomsreduktion. Kritikerna menar att stöden till de fattiga länderna inte fungerar långsiktigt, att villkoren för återbetalning är orimliga samt att fördelningen mellan olika länder är skev och politiskt styrt.

Medlemmar (188)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017