Hopp til innhold

Kärnvapenmakter

Det är nio länder som man vet har kärnvapen idag

Atomprøvesprengning

Det är stor skillnad på de olika kärnvapenmakternas vapenlager. USA och Ryssland har uteslutande flest vapen.

Icke-spridnings-avtalet, på engelska Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), utarbetades år 1968 för att stoppa och begränsa spridningen av kärnvapen. År 2005 hade alla länder i världen skrivit under avtalet förutom Indien, Pakistan och Israel. Nordkorea drog sig ut ur avtalet år 2003. I samband med underteckningen av avtalet förpliktar sig länderna till att bland annat låta Internationella atomenergiorganet (IAEA) inspektera landets atomreaktorer.

Enligt icke-spridningsavtalet, är det bara länderna son har genomfört en kärnfysisk explosion innan 1:a januari år 1967 som tillåts att ha atomvapen. Det innebär att det endast är USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina som är ”lagliga” atomvapenmakter. Om Indien, Pakistan och Israel hade skrivit under avtalet, skulle de därmed fått status som icke kärnvapenmakter och skulle ha varit tvungna att öppna sina atomreaktorer för IAEA.

Länder med kärnvapen (9)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017