Hopp til innhold

North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

NATO är en försvarsallians som bygger på det Nordatlantiska fördraget (North Atlantic Treaty), som undertecknades i Washington DC den 4:e april 1949.

NATO

Alliansen grundades för att skapa en motvikt till Sovjetunionens ökande maktposition i Europa i slutet av 1940-talet. I paktens artikel 5 fastslås det att ett väpnat angrepp mot en eller flera av medlemsstaterna ska räknas som ett angrepp mot alla. Länderna är därmed förpliktigade att försvara ett annat medlemsland om medlemslandet skulle bli attackerat.

Medlemmar av NATO (29)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017