Hopp til innhold

Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (på engelska: Organisation for Economic Co-operation and Development) består av 34 länder, varav åtskilliga är europeiska. OECD arbetar för att främja ekonomisk tillväxt i medlemsländerna och handel emellan.

OECD

31 av medlemsländerna definieras av Världsbanken som länder med hög intäkt. OECD upprättades år 1961 och har sitt huvudkontor i Paris. Organisationens föregångare, OEEC, grundades år 1948 för att administrera Marshallhjälpen till Västeuropa.

OECD är idag ansedd som vara en delvis politiskt kontroversiell organisation. OECD anses vara en samordnande och rådgivande organisation med mer teknisk-ekonomisk funktion och utan politisk befogenhet. Kritiker menar i kontrast att organisationens inflytande undervärderas. De menar att organisationen inte är viktig i koordineringen av de industrialiserade länderna och att OECD påverkar politiskt genom att lägga riktlinjer på ländernas ekonomiska politik.

Medlemmar i OECD (34)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017