Hopp til innhold

Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC)

Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) är en organisation som ska säkra ett gott samarbete mellan medlemsländerna och arbeta för att den globala oljemarknaden är stabil och förutsägbar. OPEC har ofta kritiserats för att manipulera prisnivåerna på den globala oljemarknaden på grund av politiska orsaker.

OPEC

OPEC grundades under Baghdadkonferensen år 1960 av Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. När OPEC grundades var de flesta av världens oljeproducerande länder medlemmar, något som gav organisationen ett stort inflytande på det internationella oljepriset. Detta blev särskilt tydligt under den globala oljekrisen år 1973 då organisationens arabiska medlemmar stoppade all export av olja till länder som stöttade Israel i Yom Kippur-kriget.

OPEC:s inflytande på det internationella oljepriset avtog när man fann olja i Nordatlanten och den mexikanska golfen på 1970- och 1980-talet. Organisationens medlemmar står dock fortfarande för cirka 40 procent av världens totala oljeproduktion, något som ger ett betydande inflytande på marknaden. Ecuador och Gabon drog sig ur organisationen i början av 1990-talet på grund av för höga medlemsavgifter, dock blev Ecuador medlem igen år 2007.

Medlemmar (12)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017