Hopp til innhold

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en internationell organisation som arbetar för att förhindra konflikter. Organisationen upprättades den 1:a januari 1995 och har sitt huvudkontor i Wien.

OSSE

Föregångaren till OSSE är konferensen för säkerhet och samarbete i Europa (KSSE).

Det är FN:s säkerhetspolitik som är utgångspunkten för OSSE:s arbete. Organisationen arbetar för att styrka det ekonomiska och säkerhetspolitiska samarbetet i regionen, med särskilt fokus på konflikthantering och de mänskliga rättigheterna. OSSE försöker att förhindra att konflikter uppstår, erbjuder fredsmäkling i konfliktsituationen och hjälper till ned återuppbyggningen när en konflikt är avslutad. 

Medlemmar i OSSE (56)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017