Hopp til innhold

FN:s Säkerhetsråd

Säkerhetsrådet är det uteslutande mäktigaste organet i FN. Rådet är det enda organ som kan beordra användandet militär makt och alla medlemsstater har en plikt att följa rådets beslut.

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Rådet har 15 medlemmar varav fem är permanenta. De permanenta medlemmarna är Kina, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA. De resterande 10 medlemmarna väljs av generalförsamlingen och sitter för två år åt gången. Ett beslut i säkerhetsrådet kräver att minst nio av medlemmarna röstar för och att ingen av de permanenta medlemmarna använder sitt veto.

Medlemmar (15)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017