Hopp til innhold

Commonwealth of Nations (samväldet av nationer)

Samväldet av nationer består av 54 stater, där de flesta är före detta brittiska kolonier.

Samväldet

Samväldet grundades år 1884, då det brittiska imperiet började upplösas. Organisationen skulle fungera som ett nätverk för samarbete med utgångspunkt i de tidigare koloniernas gemensamma språk och besläktade utmaningar som nya stater. Organisationen har ett fast sekretariat i London som driver en rad olika samarbetsprojekt mellan medlemsländerna. Mest känt är idrottsevenemanget Samväldesspelen som genomförs vart fjärde år.  

Medlemsländerna möts vartannat år för att diskutera utvecklingen i organisationens projekt och den generella politiska situationen i länderna. Trots att Samväldet inte har någon formell makt över sina medlemmar har organisationen utövat betydande påtryckningar genom att exkludera medlemmar som strider mot organisationens principer. Nigeria och Fiji avstängdes på 1990-talet, Zimbabwe avstängdes år 2002 och år 2003 lämnade Zimbabwe organisationen helt. Rwanda blev ny medlem år 2009 och Fiji avstängdes åter igen den 1:a september år 2009.

Medlemmar (53)

Avstängda (1)

  • Fiji

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017