Hopp til innhold

Små östater med utvecklingsstatus (SIDS)

Small Island Developing states (SIDS) är en grupp utvecklingsländer som tar emot bistånd eftersom de är små östater och eftersom deras geografiska ger landet ett handikapp på världsmarknaden. SIDS upprättades av FN:s generalförsamling år 2001.

Små u-östater

SIDS består av 51 små önationer med u-landsstatus. Majoriteten av de är självständiga länder och finns listade bland länderna nedanför. Därtill består gruppen av en del öar som inte är självständiga stater. Dessa är Amerikanska Samoa, Anguilla, Aruba, Cooköarna, Brittiska jungfruöarna, Franska Polynesien, Guam, Montserrat, De nederländska Antillerna, Nya Caledonien, Niue, Nordmarianerna, Puerto Rico och Amerikanska jungfruöarna.

Små östater är sårbara, både på grund av storleken och för att ösamhällena är så isolerade. Staterna har stora ekonomiska och ekologiska utmaningar. Isolationen gör att de måste betala mycket för att importera samtidigt som östaterna har höga transportkostnader för sin export. Många av öarna har dessutom problem med överfiske och överodling som en följd av stor befolkningstillväxt och en liten landsyta. Många önationer har dessutom ekonomier som baserar sig på enstaka produkter, vilket gör de sårbara för starka up och nedgångar i pris på världsmarknaden.

Små östater med utvecklingsstatus (39)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017