Hopp til innhold

Världsbanken

Världsbanken är ingen vanlig bank utan en institution som ger bistånd, fördelaktiga lån och yrkeskompetens till utvecklingsländer och medelinkomstländer. Världsbanken är en ledande aktör i det internationella utvecklingsarbetet.

Världsbanken

Världsbanken grundades år 1944 och den ursprungliga målet var att lägga tilll rätta den ekonomiska återuppbyggnaden efter andra världskriget. Banken består av en del som ger lån till medelinkomstländer och en del som ger extra fördelaktiga lån och bistånd till utvecklingsländer. Världsbanken har även andra funktioner som bland annat forskning.

Medlemsländerna bidrar till bankens kapital efter ländernas storlek i världsekonomin. Detta bestämmer också hur stor röststyrka varje land ska ha i styret av Världsbanken. Detta ger de rikaste länderna mest makt. Medlemsländerna bidrar också med donationer. För att bli medlem i Världsbanken måste landet först vara medlem av den internationella valutafonden (IMF).

Medlemmar (188)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017