Hopp til innhold

Världshandelsorganisationen (WTO)

World Trade Organisations (WTO) mål är att underlätta frihandel och stimulera ekonomisk tillväxt. Organisationen skapar regler för världshandeln och medlar i konflikter mellan medlemsländerna.

WTO

WTO har 157 medlemmar. Förutom de 153 länderna har EU och tre kinesiska regioner (Macao, Hong Kong och Taiwan) ett eget medlemskap.

WTO tog över efter de så kallade GATT-avtalen (General Agreement on Tariffs and Trade), som var verksam mellan år 1948 och 1994. Detta var ett avtal som strävade efter att ta bort tullbarriärerna mellan världens länder för att främja frihandel. WTO är en vidareutveckling av GATT där WTO, i kontrast med GATT, är uppbyggd som en organisation.

WTO har kritiserats mycket på grund av sitt ensidiga fokus på frihandel och ekonomisk tillväxt. Detta har ofta lett till omfattande demonstrationer på organisationens toppmöten. Kritiker menar att WTO primärt gagnar de rika länderna medan miljön och utvecklingsländerna är de stora förlorarna.

WTO har sitt huvudkontor i Genève.

Medlemmar i WTO (155)

Observatörstater (26)

 • Afghanistan

 • Algeriet

 • Andorra

 • Azerbajdzjan

 • Bahamas

 • Bhutan

 • Bosnien och Hercegovina

 • Ekvatorialguinea

 • Etiopien

 • Vitryssland (Belarus)

 • Irak

 • Iran

 • Jemen

 • Kazakstan

 • Komorerna

 • Laos

 • Libanon

 • Liberia

 • Libyen

 • São Tomé och Príncipe

 • Serbien

 • Seychellerna

 • Sudan

 • Syrien

 • Tadzjikistan

 • Uzbekistan

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017